1

Om valgboikott i Sveits

Revolusjonære i Sveits har gjennomført en massiv kampanje mot det borgerlige valget. Under parolen «Valg nei, folkekrig ja!» har de gjennomført den så vidt de vet første kampanjen av slik type i Sveits.

Tjen Folket Media hilser Kampf und Kritik og den aktive og militante valgboikotten i Sveits!

De tyske kameratene i Dem Volke Dienen har publisert en tekst som oppsummerer kampanjen for valgboikott i Sveits:

Bericht zur Wahlboykottkampagne in der Schweiz

De skriver at i slutten av oktober var det valg i Sveits og at lokale kamerater utviklet en levende og storstilt kampanje for valgboikott. 

cropped-kundk-icon.png
Logoen til Kampf und Kritik.

Kamp og kritikk, en plattform for den revolusjonære bevegelsen i Sveits, har publisert en oppsummering av valgboikotten. De skriver:

“I september og oktober 2019 ble den hittil første kjente aktive boikottkampanjen gjennomført i den sveitsiske staten. Å følge Lenins “Aktiv boikott” innebærer agitasjon, propaganda, organisering av revolusjonære krefter i større skala, med fordoblet energi, under trippelt trykk.”

De skriver at kampanjen ikke ble gjennomført for moro skyld eller for sin egen begrensede skyld, men for politisering, mobilisering og organisering av massene, i tjeneste for å utvikle den sosialistiske revolusjonen og for å rekonstituere Sveits Kommunistiske Parti som et maoistisk parti.

De skriver:

“Kampanjen ble hovedsakelig gjennomført i Zürich, Lausanne og Basel. Med klistremerker med slagordet ‘valg? Nei! Revolusjon? Ja!’ På hvilke det var en QR-kode som førte til kampanjenettsiden”

De skriver om markeringer på demonstrasjoner, flyveblader og veggaviser. De skriver at kampanjen for å forsvare formann Gonzalos liv ble knyttet sammen med boikottkampanjen i Lausanne. Det er blitt hengt opp bannere i Zürich og i Basel.

«Ikke gå å stem, kjemp og gjør motstand!«
VALGBOIKOTT
«Folkekrig: ja! Valg: nei!»