1

Bolivia: Militærkupp, massakre og slutten på reformismen

Den brasilianske revolusjonære avisen A Nova Democracia (AND) skriver 19. november at kuppmakerne i Bolivia lar militæret utøve massakrer mot folket.

De skriver:

“Regjeringen til Bolivias selverklærte ‘president’, Jeanine Áñez, har utskrevet frihet fra straffeforfølgelse for alt militært personell som utfører massakre på gatene i La Paz og Cochabamba. Militæret, som deltar i ‘operasjoner for å håndheve lov og orden’, kjemper med likvidasjoner og mishandling mot de som protesterer mot militærkuppet.”

Dekretet ble signert 14. november og har nummer 4078. AND siterer fra artikkel 3 i dette der det slås fast at styrker fra hæren som deltar i operasjoner for å “gjenopprette indre orden og offentlig stabilitet” skal unntas fra kriminell straffeforfølgelse så lenge de oppfyller sine “konstitusjonelle funksjoner, handler i selvforsvar eller handler nødvendig og proporsjonalt” og viser til artikkel 11 i lov 1760 og straffeloven.

Dette legitimerer i praksis og rettslig bruken av vold og tortur, skriver AND.

Videre erklærer innenriksministeren i den nye “regjeringen” at lovgivere (parlamentarikere) og andre embetsfolk vil forfølges om de er “involvert i undergraving”. Det vil si at kuppets motstandere i parlamentet lever farlig. Et regjeringsmedlem har varslet at vedkommende vil begynne å offentliggjøre navnet på senatorer, kongressmedlemmer og deputerte som driver med “undergraving” – det vil si folk som motarbeider kuppet.

AND skriver videre:

“Uansett møtes militærkuppet med storartet motstand på gata fra massene, som er desillusjonert etter falitten til ‘sosialisme for det 21. århundret’ og ‘fredelig revolusjon’.

Bolivianere fra Sacaba, utafor byen Cochabamba, protesterte 17. november for andre dag på rad mot den brutale militære undertrykkingen i regionen. Under protestene ga bønder fra hele regionen mat til demonstrantene, i solidaritet mot den grusomme massakren.”

AND refererer til at politiet drepte 12 mennesker og skadde omtrent 100 i en marsj organisert av bønder den 15. november. En av kvinnene som deltok i marsjen siteres av AND:

“De drepte oss med kuler, militæret skjøt på oss. Vi vil ha respekt, vi krever at denne selverklærte presidenten går av (…) Det er derfor vi ville marsjere til Cochabamba, men de lot oss ikke gjøre det, de drepte våre barn.”

Statskupp og falskt ‘demokrati’

Videre skriver AND at denne undertrykkingen og innskrenkingen av demokratiske rettigheter i Bolivia er en del av militærkuppet som førte til at opportunisten Evo Morales ga opp og trakk seg som president.

AND skriver (vår oversettelse):

“Den 1. mai 2018 samlet marxist-leninist-maoistiske partier og organisasjoner i verden seg rundt en felles uttalelse med tittelen ‘Proletarer i alle land foren dere!’ der det heter: ‘I Latin-Amerika er de opportunistiske ‘venstre’-regjeringene til byråkratborgerskapet i Argentina, Brasil, El Salvador, Ecuador, Uruguay, Nicaragua, Venezuela, Bolivia og så videre [politisk] konkurs, og det genererer en voksende bølge av folkelige protester og baner veien for folkekrigen. De gamle statene til storborgerskapet og jordeierne, imperialismens lakeier, og da hovedsakelig yankee-imperialismens sådane, går gjennom en bratt og rask prosess av forråtnelse, og en etter en faller de fra hverandre. Dette er en del av en større prosess av der de gamle halvkoloniale og halvføydale statene blir mer reaksjonære, der fascistiske bevegelser vokser og vi ser en tendens i retning kontrarevolusjonære militærkupp for å forsøke å stoppe det ustoppelige og voldelige folkelige opprøret mot økt utbytting og undertrykking for å redde imperialismen ut av sin dype økonomiske krise (…)”

AND beskriver Morales’ regjering som “protofascistisk”, det vil si en forløper og tilrettelegger for fascisme. De skriver at han ikke lenger kunne regjere på grunn av økonomisk tilbakegang og krise i byråkratkapitalismen. De skriver at dette fikk sin slutt på grunn av en bevegelse som var koordinert av yankee-imperialismen i fellesskap med den fascistiske høyresiden ledet av Luis Fernanca Camocha og en borgerrettsbevegelse ledet av Carlos Mesa. AND skriver:

“Bevegelsen inkluderte også samarbeid med medlemmer av den militære overkommandoen, særlig kuppgeneral William Kaliman (som nå lever pensjonistlivet i USA) og det passive samarbeidet fra grupper som tidligere har vært knyttet til det sosialfascistiske prosjektet Evo Morales.”

De skriver at den nye kuppregjeringen har endret sammensetningen av overkommandoen og utnevnt nye ledere innen hæren, flyvåpenet og marinen.

AND konkluderer med å sitere fra en tidligere artikkel i avisen (vår oversettelse):

“Uten et økonomisk grunnlag av vekst og utvidelse av kapital, er det ikke lenger mulig med en politikk for klassesamarbeid som kan passivisere massene. Byråkratkapitalisme krever mer utbytting etterhvert som krisene banker på. Massene må betale regningen med færre rettigheter og ‘innrømmelser’. Dette er slutten på reformismen”.