1

Bompenger finansierer norsk imperialisme i Kongo

NRK har skrevet om at bompengesjefen i Bergen også driver med skatteinndriving i Kongo. Med andre ord driver han parasittisk virksomhet, både mot massene i Norge og i Kongo. Han blir styrtrik på bompenger og hans gevinster finansierer videre imperialisme.

Trond Juvik, bomsjef.

Bomsjefen i bergen styrte skattesystem i Kongo

Bompengetopp tjente 44 millioner kroner i fjor

I artikkelen til NRK kommer det fram at Trond Juvik, sjef for bompengeselskapet Ferde som krever inn bompenger i Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane også driver et annet selskap, BT Signaal. Det var når dette selskapet ble kjøpt opp av flere fylkeskommuner og ble til Ferde at virksomheten i Kongo ble skilt ut.

Et av verdens største og mest ressursrike land, midt i den sørlige halvdelen av Afrika.

Norske bompenger finansierer røvertokt i Kongo

Men NRK har avslørt at ansatte i Ferde og det tidligere bompengeselskapet Skyttel har gjort mye arbeid for BTS sin skatteinnkreving i arbeidstida.

Avtalen om skatteinnkreving var svært parasittisk og innebar blant annet at 5% av innkrevd skatt over en viss sum skulle gå direkte til selskapet. Trond Juvik har altså både i Norge og Kongo gjort seg en karriere og tjent seg selv rik på å kreve inn penger fra massene og gjerne de aller fattigste. I det enorme og svært fattige landet Kongo er han gjennom skatteinnkrevingen også med på å finansiere kompradorstaten som tjener nettopp folk som han. Det er smurning for statsapparatet som er avhengig av kapital fra imperialister som han selv, for å kunne tilrettelegge for at Kongo rane for ressurser. Og staten utøver fascistisk undertrykking mot befolkninga og alle trusler mot imperialismen.

Q&A: DR Congo conflict (BBC)

Africa’s great war (Economist)

Landet er også krigsherjet gjennom flere tiår. Afrikas største krig har pågått, og pågår til dels fortsatt, i Kongo. I løpet av de mest intense ti årene den pågikk, anslås det at over 3 millioner ble drept. Nesten alle naboland har vært involvert, og bak disse igjen står stater og selskaper fra USA, Storbritannia, Kina, Frankrike, Belgia og så videre. Det enorme landet Kongo har svære mineralressurser.

Kongolesiske soldater slår ned på protester mot regjeringen.

Korrupsjonen og råttenskapen i Kongo er viden kjent, og en norsk-kongolesisk politiker slår fast at bomsjefens partner er en gjennomkorrupt torturist og morder:

SV-er hevder bomsjefens Kongo-samarbeidspartner er korrupt

«– Han arresterer ungdomsaktivister, han torturerer dem. Mange har mistet livet i fengsel, sier fylkestingsrepresentant for SV i Hordaland, Symphorien Pombe.»

Millioner av mennesker sliter for slavelønninger i Kongos gruveindustri. En industri der både varer og profitt havner i de imperialistiske landene.

– Eneste alternativ nå er å flykte til Rwanda

NRK skriver også:

“I januar og februar 2018 var skatteprosjektet i Kongo i alvorlig trøbbel. Det skapte flere krisemøter i Norge.

Skatteprosjektet hadde ikke gitt så store inntekter som planlagt. Det var ikke midler til å dekke lønn og husleie for de lokalt ansatte.”

og:

“– Det eneste alternativet nå er å flykte til Rwanda neste uke, om vi ikke greier å levere løsningene som lovet.”.

De enorme summene tjent på andres arbeid legitimeres som regel av at kapitalistene visstnok tar enorme økonomiske risker. Dette viser klart og tydelig at det ikke er de rikeste som tar størst risker, og at ansatte for selskapet i Kongo har risikert mye mer. Blant annet har de, tross Juviks millionlønn, risikerte å ikke få dekket lønn og husleie. De har blitt utsatt for så stor fare at de ønsket å flykte fra landet.

Bomsjefens partner i Kongo, provinsguvernør Julien Paluku Kahongya.

Bompenger har tekket Juviks Kongo-tap

NRK skriver videre om et salg av lisenser for programvare fra BTS til Ferde:

“Oppsigelsen gjorde at det private selskapet BTS Norway ikke lenger hadde bruk for kostbare datalisenser selskapet hadde kjøpt inn. Som NRK tidligere har omtalt, kjøpte Ferde disse lisensene.

– Bakgrunnen for at vi fikk tilbud om å kjøpe lisensene var at BTS Norway hadde kjøpt inn 20 ordinære lisenser og 200 spesiallisenser til prosjektet i Kongo som de ikke kunne benytte på prosjektet, har Marit Husa tidligere opplyst i en e-post til NRK.”

Med andre ord har Ferde, med penger tjent på bompenger i Norge finansiert Juvik sine tap i Kongo. Hvor er risikoen kapitalistene visstnok tar? Juvik har tydeligvis ikke tatt noen stor risiko når massene kan betale hans tap.

Juvik har en inntekt på hele 1,6 millioner fra Ferde, og tjente i fjor totalt 4,4 millioner kroner og hadde en formue på 7 millioner kroner. Vi har skrevet om bompengekapitalistene, deres luksusliv og opprøret mot bompengene tidligere. Med sin råtne kapitaliske handlinger hiver bompengekapitalistene som Juvik ved på bålet, som kommer til å resultere i at massenes hat mot dem bare vokser!

NRK har fulgt opp saken slik:

Rapport etter NRK-avsløringer konkluderer: Flere regelbrudd i bomselskapet Ferde

Advokatfirmaet Kluge mener Juvik ikke har brutt noen lover:

“Kluge har ikke funnet noe med tilknytning til Kongo-prosjektet som tyder på at ansatte eller tillitsmenn i Ferde har opptrådt lovstridig.”

Norske bilister og småbarnsforeldre kan med andre ord fortsatt passere bommer og være sikre på, at hver passering bidrar ikke bare til bomsjefenes luksusliv men at de også finansierer kapitalistiske eventyr i Afrika som bare korrupte kompradorer og norske bomsjefer har interesse av.