1

Samisk protest mot jernbaneutbygging

Sameland er et enormt område der urfolket er det samiske folket. Disse har befolket svært store deler av innlandet i Norge, Sverige, Finland og Russland, særlig i Nord-Norge. Samiske grupper har lenge protestert mot overgrep og inngrep i deres kjerneområder. Nå nylig mot en planlagt jernbaneutbygging fra Finland til det arktiske havet.

Protesters in Finnish Sápmi draw red lines against railroad to Arctic Ocean

Protesten mot jernbanelinjen skyldes det svære inngrepet i naturen og konsekvensene for reindriften, en historisk viktig næring for store deler av det samiske folket. Denne protesten ble gjennomført med røde bannere, for å trekke en “rød strek” for å markere at “her går grensen”.

I Norge har det vært mange og til dels svære hovedsakelig samiske protester mot den norske statens overgrep og kolonisering. Dette hører slett ikke historien til. Bare de siste årene har det samiske spørsmålet vært sentralt i store politiske kamper, for eksempel Nussir-saken og planlagt dumping av gruveavfall i Repparfjorden:

Sametinget klager Nussir-vedtaket til Kongen. Truer også med rettssak mot staten.

Det finnes mange forskjellige kart over Sapmi/Sameland, og ganske omstridte grenser. Her er et som i det minste viser det meste av utbredelsen.

Det anslås at det er 60-70 000 samer. Det må understrekes at det samiske folket er vokst fram organisk i denne delen av verden gjennom mange århundrer sammen med andre folkeslag og med mye overlapping og flytende overganger. De seneste århundrene, og særlig på 1800- og 1900-tallet har de statene begått enorme overgrep mot det samiske folket. Språk og kultur har blitt aktivt undertrykket og forsøkt utrydda.

Det har vært en kulturell og økonomisk krigføring, men også fysisk – for eksempel ved at samiske barn er tatt fra foreldre og ved tvangssterilisering. Den massive historiske undertrykkinga har ført til at store deler av befolkninga i Nord-Norge har mye samisk innslag i slektshistorien, men uten å vite noe om dette.

En oversikt over forskjellige samiske språk: