1

Bergen: Demonstrasjon mot USAs krigshandlinger mot Iran

I Bergen ble det avholdt demonstrasjon mot krig mot Iran, torsdag 9. januar.

Markeringen ble arrangert av Aksjonskomiteen mot krig mot Iran, og flere partier og organisasjoner hadde tilsluttet seg markeringen som bygget på disse parolene:

– Ingen flere krigshandlinger fra USA mot Iran
– Diplomatiske samtaler for å gjenopprette atomavtalen
– Ingen norske bidrag i krigen

Demonstrasjonen tok oppstilling på Torgallmenningen. Der holdt Hilde Andresen fra SV, Sofie Marhaug fra Rødt og Gitte Sæthre fra Antikrigsinitiativet (AKI) appeller. Etter appellene sang demonstrantene «Masters of war» av Bob Dylan, en velkjent protestvise som ble skrevet i forbindelse med USAs brutale og blodige invasjon av Vietnam.

Etter programmet gikk demonstrasjonen i samlet fakkeltog rundt Lille Lunggårdsvann, og slagordene «Hent soldatene hjem», «Ingen krig mot Iran» og «Ikke en kvinne, ikke en mann, ikke en krone til krig mot Iran» var lette å høre.

Toget tok synlig plass i bybildet og samlet i overkant av 200 personer, sier TFMs kontakt på plassen.

Og sier videre:

– Jeg synes dette er ganske bra, tatt i betraktning at markeringen var så tidlig på ettermiddagen.

Kontakten på stedet rapporterer om demonstrasjonen som vellykket.

(Saken fortsetter under bildet.)

Fra samling på Torgallmenningen.

Intervju med en av arrangørene

Kort tid i forkant av demonstrasjonen sendte Tjen Folket Media spørsmål til en av arrangørene i Aksjonskomiteen som sto bak demonstrasjonen. Vegard H. i Raud Tid, som understreker at han bare snakker på vegne av seg selv, og ikke på vegne av hele komiteen.

Hva er målet med demonstrasjonen? Og hvorfor er den viktig nå?

– Den direkte anledningen for demonstrasjonen var drapet på Qasem Soleimani, som er å se på som et angrep på Iran. For Irans vedkommende har krigen allerede starta. Vi har tre krav:

  • Ingen flere krigshandlinger fra USA mot Iran
  • Diplomatiske samtaler for å gjenopprette atomavtalen
  • Ingen norske bidrag i krigen

Hva er linja for demonstrasjonen? TFM forstår det slik at flere organisasjoner står bak aksjonskomiteen. Har det lagt føringer for å komme til enighet?

Aksjonskomiteen ble organisert spontant, består av enkeltpersoner som kom sammen og bestemte seg for å starte organiseringa av en demonstrasjon så fort som mulig. Alle har bakgrunn i fredsbevegelsen. Da vi formulerte plattform var det viktig for oss å kunne samle så bredt som mulig – de eneste som ikke er/var velkomne på markeringa er fascister og andre provokatører. Derfor kom vi fram til de tre krava nevnt ovenfor. Vi har invitert et utvalg av organisasjoner, inkludert borgerlige parti, men de fleste som har tilslutta seg hører til den «breie venstresiden».

Hvorfor er demonstrasjonen viktig? Hva vil du si til en kritikk mot at demonstrasjoner ikke nytter, fra noen som kanskje kjenner avmakt i slike store internasjonale saker? Hva vil du si til dem som sier at demo bare er demo, og en demo i Norge ikke vil forandre situasjonen?

For det første handler dette om internasjonal solidaritet. Klassen vår er internasjonal. Norske arbeidere må ha solidaritet med iranske arbeidere, som vil være de virkelige ofrene i en krig. For det andre er Norge alliert med USA gjennom NATO, og Erna Solberg åpna i fjor opp for norske bidrag til operasjoner i Persiabukten. Om norsk ungdom risikerer å bli sendt i kjøttkverna, er krigen åpenbart noe som angår oss. Derfor demonstrerer vi spesielt mot norske bidrag i krigen. For det tredje er det en revolusjonær plikt å kjempe særskilt mot «sin egen» imperialistmakt – i dette tilfellet USA og Norge – selv når krigen er langt unna.

En demonstrasjon i Bergen alene kan neppe endre handlemåtene til Donald Trump, og det er heller ikke målet. Derimot er dette et ledd i arbeidet med å gjenreise fredsbevegelsen, bygge opp internasjonal solidaritet i klassen vår og smi sammen den antiimperialistiske fronten.

Hva er ditt ståsted til en eventuell norsk krigsdeltakelse?

Dette er jeg mot. Verken norske eller iranske arbeidere er tjent med at Norge skal delta som juniorpartner i et US-amerikansk krigseventyr. Å hindre norsk deltagelse i krigen må være et hovedpunkt i agitasjonen vår fremover.

USA sier det handler om forsvar. Og at de vil frigjøre irakerne. Hva tenker du om det?

Imperialistmakter bruker ofte «forsvar» som argument for krigshandlingene sine. Saken er at USA har opptredd svært aggressivt overfor Iran de siste årene, og torpederte egenhendig en atomavtale som Iran både respekterte og var tjent med. Det er også ingen grunn til å tro at USA har friheten til iranerne i tankene. Amerikansk «frihet» har drept over en million irakere siden 2003, og den irakiske ungdomsgenerasjonen ser på USA som sin fiende. Nå har både parlamentet og presidenten i landet bedt amerikanske styrker om å forlate landet.

Intervju med Kampkomiteen

Kampkomiteen var ikke en del av aksjonskomiteen som sto bak demonstrasjonen, men var tilsluttet denne. Vi sendte også noen spørsmål til en lokal aktivist.

Hvorfor er det viktig å delta i denne demonstrasjonen?

Det er viktig å delta fordi det er viktig å stå opp mot krig og eventuell okkupasjon, som er noe av det verste folk kan oppleve.

Hva er Kampkomiteens standpunkt til USAs trusler om krig i Iran?

Den amerikanske staten spiller på sjåvinistisk patriotisme ovenfor folk som bor i USA for å rekruttere dem til krigene sine. De amerikanske soldatene kommer ofte fra fattige familier, og militæret er en vei ut av fattigdommen. Men til en forferdelig pris. De sendes rundt halve jorden for å skyte og drepe fattigfolk der, bare for risikere invaliditet og å havne på gaten etter krigen. Yankee staten er en fiende både av det iranske og det amerikanske folk, som begge har all grunn til å leve i fred.

Hva er deres standpunkt til USA?

Kampkomiteen reagerer med avsky til USAs trusler. USA er verdens mest aggressive imperialist og kommer til å etterlate seg et fjell av lik om de går til krig mot Iran, slik de har gjort i Afghanistan, Irak og Libya.

Dere er åpenbart imot krigen, men har dere eventuelt flere kommentarer til en eventuell norsk deltagelse i en mulig krig?

Ikke en kvinne, ikke en mann, ikke en krone til krig mot Iran.

Demonstrasjonen samlet seg først på Torgallmenningen før fakkeltog.