1

Helsinki: 2700 i gatene i antifascistisk demonstrasjon

Oversatt fra Dem Volke dienen av en bidragsyter for Tjen Folket Media.

Som i tidligere år har den finske nasjonaldagen, 6. desember (2019), blitt markert med en rekke fascistiske initiativ over hele landet. I Helsinki ble de møtt med et rekordhøyt antall deltakere i den antifascistiske motdemonstrasjonen, som også en revolusjonær seksjon tok del i.

http://www.demvolkedienen.org/images/Finland/Antifa_Mobi_6.12.19/Finland_6-12-19_1.jpg

I 2017 ble “Den Nordiske Motstandsbevegelsen”, som tidligere var arrangør for de såkalte “612-marsjene”, bannlyst i Finland. Dette som en følger av økende press på myndighetene etter at en ung forbipasserende ble banket i hjel under en markering. 

Men det ble tydelig på demonstrasjonen 6. desember at dette i realiteten ikke vesentlig endrert noe, når politiet mobiliserte til en sterk tilstedeværelse for å beskytte nøyaktig de samme fascistene som alltid har samlet seg til denne anledningen. Med 1500 deltakere, inkludert folk fra Sverige, Estonia og Tyskland, ble fascistene rent tallmessig overveldet.

http://www.demvolkedienen.org/images/Finland/Antifa_Mobi_6.12.19/Finland_6-12-19_4.jpg

De antifascistiske demonstrasjonene hadde 700 flere deltakere enn året før. Dette var en stor suksess for mobiliseringskampanjen ledet av den kampvillige delen av den antifascistiske bevegelsen, inkludert aktivister fra det finske Kollektivet Røde Fane. I november initierte disse en bred kampanje med plakater, veggmalerier og klistremerker for å undergrave den fascistiske mobiliseringen, samt å agitere for en kampvillig antifascisme.

http://www.demvolkedienen.org/images/Finland/Antifa_Mobi_6.12.19/Finland_Mobi_1.jpg
http://www.demvolkedienen.org/images/Finland/Antifa_Mobi_6.12.19/Finland_Mobi_4.jpg
http://www.demvolkedienen.org/images/Finland/Antifa_Mobi_6.12.19/Finland_Mobi_3.png