1

Nei til forfølgelse og fengsling av de som kjemper mot gruveselskapene!

Av en kommentator for Tjen Folket Media

I Ecuador føres det en hard kamp mot staten og mot utenlandske gruveselskapers rovdrift som fordriver bøndene fra jorda si, ødelegger hjemmene deres og forgifter naturen. Etter at et forsøk på å stoppe gruveutbygginga ved folkeavstemning blei avvist, og det har blitt tydelig at ikke dette kan løses ved hjelp av borgerlige metoder, har massene brutt ut i opprør. 

I september stoppa massene flere kjøretøyer som tilhørte Yankuang-konsernet. Det er et stort kinesisk selskap som blant annet driver med gruvedrift og jernbanebygging, og opererer flere steder i Asia, i Australia, Canada og Venezuela, med planer om utvidelse til flere søramerikanske land. I Ecuador har staten gitt dem eneretten på gruvedrift i et område på over 220 kvadratkilometer. Store deler av dette har tidligere vært verna skogsområde og er svært viktig for det biologiske mangfoldet, og det er jord som dyrkes av urbefolkninga.  

Revolusjonær vold er nødvendig! Det er rett å gjøre opprør!
Støtt kampen mot gruvedrifta og for jorda!

For å komme seg inn på området blei gruveselskapet eskortert av 300 politifolk. Det blei kasta molotovcocktailer mot kjøretøyene og de lyktes i å sette fyr på en av gruveselskapets lastebiler og en pansret politibil, og seks politifolk blei skada. Flere bønder blei fengsla for dette, men de ser likevel på handlinga som en rungende suksess: 

“For det første fordi det bryter med frykt, med passivitet, med opportunisme og fordi handlinga blei utført ved bruk av vold. For det andre fordi politiet, små papirtigre, absolutt ikke kan stoppe de kampklare massene. For det tredje fordi gruveselskapet i Bolívar, og alle andre steder i landet, tydelig viser at at de ikke vil være i stand til å operere med roen de tror de har. At det ikke er noen hær, politi eller represjonsapparat som kan nøytralisere fattigbøndenes beslutning om å gjøre opprør… Vi må ikke miste perspektivet, det kan vi ikke, vi må ikke skille kampen mot gruvedrift fra kampen for jorda, de er to aspekter som går hånd i hånd, og hovedmålet vil alltid være kampen for jorda.”

I november ga flere organisasjoner for fattige bønder, arbeidere og urfolk sammen ut en uttalelse der de erklærte Ecuador for gruvefri sone, fritt for plyndring og ødeleggelser fra utenlandske gruveselskap:

Utdrag fra erklæringa:
“Fra nåværende dato og framover kan verken et gruveselskap eller noen ulovlig gruvedrift finnes i vårt samfunns jorder og territorier. De må umiddelbart trekke seg ut fra området, ellers vil urfolks rett bli iverksatt for angrep mot naturen.”

Veggmaleri fra El Goaltal der det står ”Jorda til den som dyrker den! Jorda til bøndene, ikke de store gruveselskapene! Nei til gruveselskapenes utnytting!”

28. desember blei en av de ledende for opprøret i Bolivar, Cristian Montero, arrestert for forhindring av offentlige tjenester. Han er satt i forvaring mens saken etterforskes. 

Under en protestmarsj mot Yankuang-konsernets i november 2018 sa Montero til pressa at de “marsjerer for å forsvare liv, vann og moder jord” og “jeg får energi til å fortsette denne kampen fordi vi kjemper for livet, som er den mest grunnleggende ting for menneskeheten. Og for vannet som lar oss leve.” 

Videre sa han at ”gruveselskapet, Yankuang Donghua, har trengt inn på privat eiendom uten tillatelse og ødelagt folks eiendom. Mennesker som ikke har noe å leve av hvis de ikke har jorda si” og «kampen er veldig vanskelig fordi vi kjemper mot de største kapitalistene, med land som ikke har noen historie med å respektere menneskerettighetene eller bøndenes urfolksrettigheter»

Etter arrestasjonen av Montero har den revolusjonære organisasjonen Forsvarsfronten for Folkets Kamp gitt to uttalelser der de fordømmer arrestasjonen og krever umiddelbar løslatelse. Vi gjengir her ei uoffisiell oversetting av uttalelsene. 

Nei til forfølgelse og fengsling av de som kjemper mot gruveselskapene!
Frihet for politiske fanger! 

Uttalelse 30. desember: 

FRIHET FOR CRISTIAN MONTERO OG ALLE POLITISKE FANGER I ECUADOR NÅ!

I ei handling av svakhet og frykt, arresterte represjonsapparatet kamerat Cristian Montero og anklaga ham for opprør, nedstenging av offentlige tjenester, terrorisme og flere andre ting.

Fiendens strategi er klar, det vil si den gamle staten representert av regjeringa, de væpna styrkene og politiet, har til hensikt å halshugge arbeiderbevegelsen, og særlig bondeorganisasjonene som under proletær ledelse har vist seg å være den transformerende muskelen til dette gamle semiføydale og semikoloniale samfunnet.

Regimets strategi er også avhengig av anskaffelse av våpen og annet militært utstyr for å engasjere de væpna styrkene direkte i undertrykkelsen av folket. Ikke bare det, de har også utplassert et helt kontingent av etterretningselementer for å å samle informasjon om de bevisste delene av klassen og folket, for å fortsette med dets nøytralisering. Hele kampanjen tar sikte på et enkelt mål – å gi frie tøyler til de økonomiske og finansielle tiltakene som regimet ikke har gitt avkall på til tross for det folkelige opprøret i oktober.

Proletariatet, fattigbøndene og folket i Ecuador krever at Morenos forræderiske marionettregimet av sult og undertrykkelse umiddelbart løslater kamerat Cristian Montero. Ikke tro at denne kampanjen for forfølgelse og fengsling av folkets kjempere vil stoppe den revolusjonerende malstrømmen av folket, som er villige til å konfrontere fiendene sine på alle nivåer.

Regimet forstår at undertrykkelse bare er drivstoff for den voksende og målbevisste folkeprotesten. Regimet tror ikke at det vil finne folket og fattigbøndene bevæpna med plakater, panner, fløyter, trommer og ynkelig sang, men vil løpe inn i en folkestyrke med riktig proletær ledelse, fast, bestemt, villig til å bruke revolusjonær vold for å stoppe regjeringas undertrykkende kampanje og de økonomiske tiltakene som krenker nasjonal suverenitet og undergraver folkets økonomi.

FRIHET FOR CRISTIAN MONTERO!

NEI TIL FORFØLGELSEN AV FOLKETS LEDERE OG KJEMPERE!

REPRESJONEN ØKER DEN VOKSENDE FOLKEPROTESTEN!

DU MÅ BEKJEMPE FOLKETS FIENDE PÅ ALLE NIVÅ!  

SLIPP LØS DEN REVOLUSJONÆRE VOLDEN SOM HOVEDFORM FOR KAMP! 

ecuadorstrike4
Leve kampen til urfolk og fattigebønder av Karanki-folket!

Uttalelse 4.januar:

NEI TIL UNDERTRYKKING AV FATTIGE BØNDER, FRIHET FOR CRISTIAN MONTERO!

Forsvarsfronten for Folkets Kamp i Ecuador krever umiddelbar løslatelse av kamerat Cristian Montero.

Kamerat Cristian hadde sammen med bondemassene utvikla en hard kamp mot den omfattende gruvedrifta i provinsene Cotopaxi, Bolívar og Los Ríos.

Kampen bondemassene har ført i disse provinsene framholder slagordet om at kampen mot gruvedrifta er kampen for jorda, et grunnleggende krav fra den fattige bondestanden. Jorda til den som dyrker den, ikke til godseierne, enda mindre til gruveselskapene.

Kamerat Cristian spilte en viktig og legitim rolle i det folkelige bondeopprøret i oktober i fjor. Og det er nettopp for å ha stått i front for fattigbøndene i Los Ríos-provinsen, mot promoteringstiltakene fra IMF for Moreno-regimet, at han i dag er vilkårlig varetektsfengsla av statens undertrykkende apparat, uten noe rettslig grunnlag.

Arbeiderne og fattigbøndene krever hans umiddelbare løslatelse og holder regjeringsminister Paula Romo ansvarlig for kameratens fysiske og psykologiske helse.

Regimet har magre drømmer hvis det vurderer at forfølgelse og fengsling av de som kjemper for jorda vil forhindre eller begrense det økende folkeopprøret – tvert imot, undertrykkelse er drivstoff for de fattige bøndene.

INGENTING OG INGEN KAN STOPPE DEN STORE STORMEN AV ARBEIDERE OG BØNDER!

KAMPEN MOT GRUVEDRIFT ER KAMPEN FOR JORD! 

FRIHET FOR KAMERAT CHRISTIAN MONTERO NÅ!

LEVE BONDEREVOLUSJONEN!