1

Mexico: Vellykka Sol Rojo-konferanse

Den maoistiske organisasjonen Sol Rojo har avholdt en vellykka riksforsamling i januar. De tyske kameratene i Dem Volke Dienen rapporterer på engelsk om denne og har oversatt deler av vedtak gjort av forsamlingen. Sol Rojo selv har lagt ut en video med bilder fra arrangementet:

De mexicanske maoistene fører en revolusjonær kamp på heltemodig vis, midt i en beryktet tilstand av narkokriminalitet og tilnærmet krigstilstand. Konferansen markerte særlig den bortførte kameraten Doktor Ernesto Sernas García og krever at han kommer til rette i live, og straff mot de som praktisk og teoretisk sto bak attentatet på kamerat Luis Armando Fuentes Aquino.

#DrSernasPresentaciónConVida

#JusticiaParaLuisArmando

Reaksjonen i Mexico ser trusselen som utgjøres av maoismen og den nydemokratiske revolusjonen. Våre kamerater ofrer liv og blod for å legemliggjøre maoismen og de universelt anvendelige bidragene til formann Gonzalo. Riksforsamlingen viser mot og standhaftighet.

Uttalelsen fra konferansen ligger her på spansk:
Sol Rojo: Declaración Política

¡Proletarios y pueblos oprimidos del mundo, uníos!
Proletarer og undertrykte i alle land, foren dere!

¡Con el Sol Rojo, el pueblo vencerá!
Med Røde Sol seirer folket!