1

John-Reier Martinsen: Myrdet for samisk motstand

John-Reier Martinsen var en samepolitisk aktivist og kommunist. Han var snekker og medlem av AKP(m-l). Han er kjent for å sammen med Niilas A. Somby og en ukjent person ha deltatt på sprengningsforsøket mot broen over Tverrelvdalen i Alta.

Nyhetssak om bomben mot brua.

John-Reier Martinsen var med i AKP(m-l) og satt fra 1984 i partiets sentralkomite.

Bakgrunnen for aksjonen mot broen er godt beskrevet i denne saken fra 2009, 20.mars – en merkedag for samenes kamp for sjølråderett:

“John Reier Martinsen var snekker og arbeidergutt med samiske aner fra Troms som flytta til Karasjok etter å ha møtt ei jente derfra. Han lærte seg samisk og kasta seg inn i kampen for samiske rettigheter og blei med i AKP (ml). Han omtalte seg sjøl som nordmann, men valgte likevel å kjempe mot den norske imperialismen i Sameland – Sapmi og den nasjonale undertrykkinga samer blei utsatt for av den norske staten. Særlig var det kampen mot utbygginga av Alta-vassdraget som Martinsen deltok i, og det var også derfor de to røde sameaktivistene valgte å gå til det drastiske skrittet at de ville sprenge brua over Tverrelvdalen på denne dagen for 27 år siden.”

Myrdet for sin kamp eller bare en ulykke?

John-Reier Martinsen døde i 1986. Han ble påkjørt av en snøscooter mens han kjørte hundespann på vei fra Alta til Karasjok. Når de var på vei over Joaktkajávri svingte en 19-årig scooter-fører ut av scootersporet og inn i Martinsens og hans venns hundespann, og gjentar manøveren igjen, og vennen fant Martinsen død med sine hunder når han kom fram til han. I tillegg fant vennen fotspor ved Martinsens hundespann, på tross av at det ikke var noen andre der. Ifølge Klassekampen skrøt 19-åringen på fest etterpå om at han hadde “kvista nokre bikkjer” på Joatka-vannet.

Saken ble av politiet behandlet som en ulykkeshendelse, og 19-åringen ble dømt for uaktsomt drap. I etterforskningen ble han av de som avhørte han om å ikke uttale seg i avhøret. Viktig bevis, som drapsvåpenet, scooteren, var solgt før rettsaken begynte. Politiet mente det ikke var nødvendig å gjøre noen undersøkelser på plassen. Og andre politifolk som holdt vakt ved rettsaken omtalte det som en farse.

Alle disse hendelse har samla gjort at mange har stilt store spørsmål med politiets “etterforskning” av saken, og om det dreier seg om et politisk mord.

Hedret av Gatas Parlament

Rapgruppa Gatas Parlament har skrevet en sang om John-Reier Martinsen, man kan høre sangen her:

I John-Reiers fravær – Gatas Parlament

Gatas Parlament publiserte også på sin nettside i 2011 en artikkel om saken:

Hvilke hensyn styrte etterforskninga?

En rettferdig kamp for samisk frihet

Kampen for samisk frihet og kampen mot demningen i Alta er og var rettferdig. Gjennom aksjonen mot broen viste aktivistene en kampvilje som har vært ekstraordinær for vår tid. John-Reier må også være et forbilde, både med sitt engasjement for den samiske saken, en sak kommunister bør jobbe for å forstå og kjempe for. En artikkel fra redaksjonen i TFM Leve samefolkets dag! skrev avslutningsvis dette:

“Det samiske spørsmålet ble behandlet av den marxist-leninistiske bevegelsen på 1970-tallet, men den maoistiske bevegelsen har enda ikke analysert og syntetisert spørsmålet om det samiske folkets karakter og den politiske strategien for kampen.

Men vi slår likevel fast at en sosialistisk revolusjon i Norge må fusjonere med samisk kamp mot den norske statens århundrelange tradisjon for assimilering og undertrykking. Vi tror ikke virkelig samisk selvråderett og nasjonal frihet kan vinnes innenfor den norske imperialistiske staten, bare gjennom løsrivelse eller sosialisme.

Det er i dette perspektivet vi hilser samefolkets dag!”

John-Reier våget å kjempe, for samene og kommunismen, sannsynligvis mistet han sitt liv for denne kampen. Han vil ikke glemmes og hans handlinger og ord bør leve videre i kampen. Det kan aldri bli forgjeves!

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/John-Reier_Martinsen

http://sveinlund.info/diverse/gata-n.htm

https://web.archive.org/web/20111025230147/http://www.gatasp.no/hvilke-hensyn-styrte-etterforskninga/

http://folkets-kamp.org/folkvord/rodt.html#24

http://arkiv.tjen-folket.no/Sentralt/view/10637.html