1

Nye aksjoner i Irland

De tyske kameratene i Dem Volke Dienen skriver om og publiserer bilder fra en rekke aksjoner i Irland de siste ukene.

De irske kameratene i Antiimperialistisk Aksjon (AIA) har ført en boikottkampanje mot det irske valget. Det er blitt satt opp mye propaganda for valgboikott og valgpropaganda er ødelagt.

9. februar ble det avholdt valg til parlamentet og 40% av de stemmeberettiga lot være å stemme. AIA skriver (vår oversettelse):

«De kommende åra samtidig som vi jobber for å gjenreise republikken, vil vi fortsette å bygge boikottkampanjen med mål om å drive deltagelsen under 50%. Dette vil kombineres med grasrotarbeid for å vinne folkets tilslutning til alternative Republikanske Maktstrukturer.»

De irske sosialistiske republikanerne anerkjenner ikke dagens republikk som en faktisk suveren irsk republikk, men ser den som et resultat av et forrædersk kompromiss med England som har gjort en del av Irland til halvkoloni mens den nordre delen fortsatt er direkte kolonisert og okkupert av England. De fører kamp for nasjonal selvstendighet for hele Irland i en sosialistisk republikk.

De tyske kameratene publiserer også bilder fra en rekke andre aksjoner, blant annet solidaritet med Scotlands uavhengighetskamp, irsk republikansk deltagelse ved LLL-demonstrasjonen i Berlin i januar og gatekamp mot fascister.