1

Norge: Fattigdommen øker

Dagsavisen skriver at fattigdommen fortsetter å øke i Norge. Over en tiendedel av barna i Norge vokser opp i hjem som etter offisiell statistikk har vedvarende lav inntekt.

Dagsavisen siterer en representant fra Redd Barna:

“Det er ikke bare den relative fattigdommen som øker, men også den absolutte. De rikeste har fått det bedre, mens de som har minst reelt sett har fått mindre å rutte med etter 2013. Denne økningen i forskjeller er kjempeurovekkende, sier Sydgård.”

De skriver at flertallet av barna det gjelder er fra innvandrerfamilier. 8 av 10 syriske flyktningbarn tilhører den fattigste gruppen.

Videre skriver Dagsavisen:

“Blant storkommunene var det Drammen som hadde den største andelen barn med vedvarende lavinntekt. Her var andelen 18,7 prosent. I Fredrikstad, Oslo og Sarpsborg var den rundt 18 prosent. Til sammenligning var andelen i Tromsø, Asker og Bærum på 7 prosent.  

I de største byene er det betydelige forskjeller mellom bydelene. De største forskjellene finner man i Oslo, der hvert tredje barn i bydelene Gamle Oslo og Stovner hadde vedvarende lave husholdningsinntekter. Tilsvarende andel blant barn i bydelene Ullern og Vestre Aker, var på bare seks prosent.”

Fattigdom er ingen naturkraft. Fattigdom er ikke en straff fra Gud. Fattigdommen fødes av den kapitalistiske rikdommen. Kapitalistenes profitt kommer av utbytting. Den kommer av at kapitalistene tilegner seg merarbeidet fra proletariatet. Lønna er langt lavere enn hva varene som produseres kan selges for på markedet.

Rikdommen skyldes fattigdommen, og fattigdommen skyldes rikdommen. Slik er det under kapitalismen, også i et rikt imperialistisk land som Norge.