1

Norge: Regjeringa svikter i koronakrisa

Regjeringas treige respons på koronaviruset Covid-19 slipper rikfolk hjem fra skiferie samtidig som de setter syke og fattige i større fare. Det mangler akuttplasser på sykehusene og leger spør hvor det blir av den politiske styringa.

For det første må det slås fast at virusepedemien vi ser i dag skjer i et system som avler slike kriser. Nye virus som sprer seg blant mennesker kommer ofte av at samfunnet trenger dypere inn i tidligere uberørt fauna. Deretter kan de eksplodere blant mennesker som følge av kombinasjonen av industriell stordrift innen dyrehold og at driften drives av rene profittmotiver med et voldsomt press for å holde prisene nede.

Marxismen slår fast at den grunnleggende motsigelsen i kapitalismen er den mellom sosial produksjon og privat tilegnelse. De enorme fabrikk-farmene som sender matvarer jorda rundt men drives av kapitalistenes sneversynte jag etter profitt, er et et godt eksempel på hvordan denne motsigelsen viser seg konkret.

Marx sa at under kapitalismen blir produktivkrefter paradoksalt nok til ødeleggelseskrefter. Utviklinga driver fram enorme forbedringer i produksjonen, men under kapitalistisk ledelse kan forbedringene også gjøre enorm skade. Epidemier faller ikke ned fra himmelen. De skjer i en sosial kontekst, de oppstår i et samfunn, og dette samfunnet avler akkurat denne typen sykdomsproblemer.

KART OVER UTBREDELSEN 11. MARS

Regjeringas svik har også rot i systemet. De verken kan eller vil iverksette nødvendige tiltak da disse er kostbare. I stedet venter de offisielt på forverring, før de skal sette inn større krefter. De har offisielt gitt opp å stoppe pandemien, de forsøker kun å dra sykdomstoppen utover et lengre tidsrom.

Tre leger skriver i VG:

“Norske helsemyndigheter og regjeringen synes kraftig på etterskudd. Effektive tiltak mot spredning av coronaviruset forsinkes.”

En kommentator for Agenda magasin skriver:

“Korona-utbruddet viser hvordan beredskapen i Norge skriker etter mer politisk styring. Vi har dype og vedvarende koordineringsutfordringer som ikke har blitt løst siden 22. juli-kommisjonen. De spiller seg ut in real time under korona-utbruddet.”

Tankesmien Agenda er sosialdemokratisk og setter selvsagt sin lit til “mer politisk styring”, men poenget er valid. Like fullt er anarkiet i produksjonen, en grunnlov i kapitalismen, vanskelig å forene med en politisk styring til det beste for massene. I stedet risikerer man at epidemier og andre kriser blir påskudd for fascistiske tiltak som griper knallhardt inn i massenes borgerlig-demokratiske rettigheter og friheter.

På den andre siden er laissez faire-politikken (“la det som skjer skje”) uakseptabelt. Et paradoks vi også ser nå, er at smittebærerne er ressursterke folk som kommer hjem fra ferieturer til Nord-Italia eller forretningsreiser, noe som anskueliggjøres av at ministre settes i karantene, samtidig som vi vet at eldre, syke og fattige er de som rammes hardest av sykdommen.

Dermed kommer de resolutte tiltakene sent, kanskje fordi disse ville rammet middel- og overklassen hardest i begynnelsen, med fare for at epidemien vil spre seg og ta liv i helt andre befolkningsgrupper…

I Italia frykter helsepersonell full kollaps i det offentlige helsevesenet. Norge er et av landene i Europa etter Italia med flest sykdomstilfeller per 100.000 innbyggere.

Les mer:

Korona-utbruddet skriker etter mer politisk styring (Agenda magasin)

Gode nok korona-tiltak? (Vårt land)

Knallhard koronakritikk– Fravær av helhetlig ledelse (Dagens perspektiv)

Corona-viruset: – Tydelig tale og trygg ledelse trengs! (Kronikk av tre leger)

– Vi er på smertegrensa (Klassekampen)