En historikk over Norges Kommunistiske Parti

Arvid G. Hansen var lenge deltaker i NKP og norsk arbeiderbevegelse og hans tekst “Fra Lasalle til Lenin” ble utgitt i 1929. Den gir hans framstilling av bakgrunnen for stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti, prosessen som førte fram til dette og av selve konstitueringen.