1

På vei mot det militariserte samfunnet

I løpet av mars, både før og under krisa, tar den norske staten nye skritt i retning militarisering og mer korporativisme. Stortinget gir fra seg makt til regjeringa og innbyggere varsles om at det vil bli flere soldater i gatene.

Tidlig i mars gikk Heimevernet ut med forvarsel om at nordmenn må venne seg til å se bevæpna soldater i gatene. Staten gir mer penger til Heimevernet og disse skal blant annet brukes til flere øvelser i byene.

NRK skrev om saken 2. mars:

Nå skal bevæpnede soldater bli vanligere

De skriver også:

“De siste årene, blant annet som følge av terrorangrep, er det blitt vanligere i flere europeiske land å se soldater som patruljerer ute i gatene, som for eksempel i Frankrike og Belgia.”

Nå under den begynnende krisa vedtar Stortinget en hastelov som overfører mer myndighet til regjeringen. Dette blir kritisert for å være udemokratisk, og å redusere Stortingets rolle. Loven skal gi regjeringen friere hender til å ta raske avgjørelser som potensielt kan være svært alvorlige.

Dagbladet har skrevet om saken:

Slakter Stortinget: – Abdiserer

De skriver:

“Jussprofessor Terje Einarsen reagerer sterkt på at Stortinget i morgen hastevedtar en kriselov uten offentlig debatt og åpenhet. Hemmelighetskremmeri, tordner Einarsen.”

Også VG omtaler skarp kritikk mot kriseloven:

Roper varsko om regjeringens kriselov: – Demokratisk galskap

De skriver:

“– Loven gir helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst – det vil si at hvis regjeringen bestemmer seg for for eksempel å internere alle smittede uten legehjelp og låse døren har de hjemmel til det. Jeg sier ikke at regjeringen vil gjøre det, men prinsipielt kan de det, sier Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt.”

Begge disse hendelsene peker i retning militarisering av samfunnet. Undergravingen av Stortinget peker også i retning korporativisme og fascisme. Formann Gonzalo legger stor vekt på at fascisme er negering av det borgerlige demokratiet, og særlig å likvidere det borgerlige parlamentets innflytelse.

Det er snakk om små skritt, men skrittene går i en bestemt retning og krisa gir de borgerlige politikerne et påskudd til å ta lengre og raskere skritt. En slik lov som nå vedtas kan i verste fall brukes til å internere politiske motstandere. Påskuddet kan være at de sår frykt eller undergraver myndighetenes krisehåndtering. Under 2. verdenskrig ble hundrevis av unge kommunister i Sverige internert i arbeidsleire (den gangen kalt konsentrasjonsleire), dette som en preventiv internering.

Det er så klart ingenting som tyder på at noe lignende vil skje nå, men revolusjonære må merke seg utviklingstendensen. Den norske imperialismen beveger seg mot det militariserte samfunnet.