Rød Front: Ut på gata 1. mai!

Tjen Folket Media har fått melding om at organisasjonen Rød Front har offentliggjort et opprop for en kjempende 1. mai. Under parolene «Ut på gata 1. mai!» og «Arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!» erklærer de årets revolusjonære 1. mai-kampanje.