Hvorfor ut på gata 1. mai?

Rød Front har oppfordret til å markere 1. mai og reist parolen “Ut på gata 1. mai!”. Dette er en korrekt parole, selv om koronapandemien har ført til at mange nå holder seg mest mulig hjemme, og vi støtter denne parolen helhjertet!