Propagandaaksjoner for 1. mai

Tjen Folket Media har denne uken fått tilsendt flere bilder og rapporter fra propaganda for 1. mai. Aktivister i flere byer fortsetter aktiviteten og følger opp uttalelsen fra Rød Front om å gå ut på gata og propagandere slagordet “arbeidere og undertrykte i alle land, foren dere!”.