1

Nyheter og rapporter fra 1. mai

Saken vil bli oppdatert. Sist oppdatert 3. mai kl 07.55.

Over hele verden markeres 1. mai, tross pandemitiltak og represjon. Samtidig fortsetter nyheter om kamp og motstand, og fordyping av krisa og forråtnelsen i det imperialistiske systemet.

Vi har fått rapporter fra flere norske byer og vet at det har vært aktiviteter mange andre steder også, og vi vil rapportere fra disse så snart vi får mer informasjon. Rapportene og nyhetene vil legges ut fortløpende, slik at de siste vi får inn ligger øverst.

Kampkomiteen: Rapport om markeringer 1. mai

Kampkomiteen har oppdatert nettsida si med følgende rapport med ytterlige detaljer om markeringene, som du kan lese her:

Kristiansand: Flaggbrenning og slagord

TFM har mottatt og publisert en video på Youtube av aktivister som brenner yankee-flagget og roper slagord i Kristiansand:

Trondheim: Yankee-flagg ble brent

TFM har fått et bilde av en video som viser revolusjonære som brenner et yankee-flagg i Trondheim:

Trondheim: Revolusjonær markering i Thornæsparken

En bidragsyter for TFM rapporterer:

Revolusjonære aktivister samlet seg i Thornæsparken i regi av Rød Front. Knut Olai Thornæs var et ledende medlem av Norges Kommunistiske Parti og skrev sangen «Fram kamerater!» som fortsatt synges av mange, og i parken står en granittstatue av ham.

En aktivist holdt en inspirerende tale basert på den internasjonale maoistiske erklæringen forfattet av redaksjonen i El Maoista. Aktivisten var flankert av de røde fanene med hammer og sigd, og et banner med påskriften «Arbeidere og undertrykte i alle land!» ble også holdt opp.

Oslo: Markering ved Ottar Lies snublestein

Vi har fått tilsendt følgende rapport fra Oslo:

Revolusjonære aktivister markerte dagen vår ved å hedre en av våre martyrer og en av det norske proletariatets store ledere. På kveldstid 1. mai gikk aktivistene til Kampen i Oslo, hvor snublesteinen for Ottar Lie er satt ned, rett utenfor hans hjem. Ottar Lie ble hedret ved at det ble rullet ut en rød fane med hammer og sigd, samt at en aktivist holdt en tale om Ottar Lies liv, hans lederskap og hans fullstendige oppofrelse for klassen og partiet. Seremonien ble avsluttet med at alle aktivistene la ned røde roser ved snublesteinen. Ottar Lie døde martyrdøden 1. mars 1943, da han ble myrdet av nazistene på Trandum i Oslo. Men som han selv sa rett før de fascistiske bødlene henrettet han og 16 andre: “Våre legemer kan de tilintetgjøre. Men ideen knuser de aldri!” Ottar Lie lever videre gjennom oss!

Oslo: Banner på Grønland

Seinere samme kveld kunne hundrevis av mennesker på Grønland i Oslo bli vitne til et 10 meter langt banner hengt fra Vaterlandsbrua, med det udødelige slagordet: «Proletarer i alle land, foren dere!»

Oslo: Kampkomiteen markerte 1. mai på gata

TFM har mottatt følgende fra en bidragsyter i Oslo:

Kampkomiteen i Oslo markerte arbeiderklassens kampdag på Grønland i Oslo. Aktivister satte opp en stand hvor det ble delt ut flyers med informasjon, beskyttelsesmasker, antibac og engangshansker. Plassen ble dekorert med røde flagg og det ble spilt opprørsk og antiimperialistisk musikk fra folkets kamp i Norge, Chile og flere andre land. En aktivist holdt en appell om hvorfor det er riktig å gå ut på gata på 1. mai, tross sosialdemokratenes «avlysning» av demonstrasjonstogene. appellen tok til ordet for at det er rett å kjempe og at vi lever i tider av forandring og opprør.

Mange stoppet opp for å slå av en prat, dele sin misnøye med dette systemet, og noen deltok gjennom hele markeringene aktivt. Flere satte pris på at det ble delt ut masker for beskyttelse mot Covid-19, da beskyttelsesmasker er utsolgt stort sett over alt i Oslo. Den røde fana vil alltid vaie på Oslo Øst, uansett krise og uroligheter. På tross av pandemi – 1. mai i Oslo ble markert i massenes tegn!

Bergen: Markering under slagordet «Kjemp og gjør motstand!»

Vi har fått følgende rapport tilsendt fra Bergen:

I Bergen stilte revolusjonære seg opp foran sjøfartsmonumentet med banner med slagordet «Kjemp og gjør motstand». Det blei holdt fire appeller, ropt slagord som fikk positiv respons av tilskuere i form av applaus. De sang også internasjonalen med deltakelse fra tilskuere.

Tromsø: Maleri

TFM har fått tilsendt følgende bilde av malt slagord i Tromsø på 1. mai:

Flere underskrivere på internasjonal erklæring

Erklæringen forfattet av El Maoista er oversatt til en rekke språk, og kameratene i Dem Volke Dienen har offentliggjort en liste over de partiene og organisasjonene som foreløpig har skrevet under på erklæringen:

Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon)

Ecuadors Kommunistiske Parti – Røde Sol

Perus Folkebevegelse

Chiles Kommunistiske Partis Røde Fraksjon

Irske Sosialistiske Republikanere

Komiteene for Grunnleggelse av (maoistiske) Østerrikes Kommunistiske Parti

Tjen Folket – Kommunistisk Forbund, Norge

Revolusjonær Kjerne for Rekonstituering av Mexicos Kommunistiske Parti

Komiteen Røde Fane, Tyskland

Maoistisk Kommunistisk Parti, Frankrike (*Med forbehold om at de ikke er enig i erklæringens karakteristikk av Tyskland som den hegemoniske imperialistiske makta innenfor EU.)

Konstruksjonskomiteen for det maoistiske Galizias Kommunistiske Parti

Komiteen for Rekonstituering av Storbritannias Kommunistiske Parti

Kollektivet Røde Fane, Finland

Komiteen for Rekonstituering av USAs Kommunistiske Parti

Røde Bølge, Danmark

Kommunistisk Kjerne Nepal

Maoistisk Organisasjon for Rekonstituering av Colombias Kommunistiske Parti

Erklæringen er oversatt til norsk og ble publisert av Tjen Folket Media på 1. mai.

NB! I Første versjon av underskriftene skrev vi «Socialistisk Revolution, Danmark». Det korrekte er Røde Bølge.

Trondheim: Kampkomiteen markerer 1. mai

Vi har fått rapport fra Trondheim om at Kampkomiteen har markert 1. mai på torget midt i byen. Det ble markert med et banner og påskriften «Kjemp og gjør motstand!» På et bord lå flyers og desinfeksjonsmiddel til deltakere og forbipasserende. To aktivister holdt hver sin appell på vegne av Kampkomiteen, der organisasjonens linje for dagen ble lagt fram. En rød fane ble holdt opp. Etter appellene ropte deltakerne flere av Kampkomiteens slagord.

Under markeringen dukket politiet opp og tok bilder, men markeringen opplevde ingen forstyrrelser. Derimot stoppet tilfeldige folk opp for å slutte seg til markeringen eller få mer informasjon om Kampkomiteen.

Kristiansand: Flere markeringer og appeller fra Kampkomiteen

I Kristiansand rapporteres det at det har blitt holdt to appeller i Tresse, og at aktivister fra Kampkomiteen også har vært med å arrangere frokostsamling og ettermiddagssamling med allsang, musikk og appeller, som erstatning for at det offisielle LO-programmet ble avlyst.

Libanon: Den folkelige kampen vokser igjen

NRK skriver at de folkelige protestene i Libanon vokser fram igjen i fortvilet motstand mot økonomisk krise og knallhard represjon mot massene:

– Vi lever som om det er krig

Protestene har blitt voldsomme, der den reaksjonære volden fra soldater og politi er møtt med massenes rettferdige og opprørske vold.

Violent protests erupt in Lebanon as pandemic makes financial crisis worse (CNN)

Colombia: Gerilja avslutter våpenhvile

Mandag denne uken varslet geriljaen ELN (Den nasjonale frigjøringshæren) at 1. mai ville de bryte sin ensidig pålagte våpenhvile. Dermed er en måneds våpenhvile over for ELN, som står igjen som Colombias største væpna gruppe etter at FARC la ned sine våpen. ELNs første geriljasoldater ble trent av revisjonistene i Cuba og organisasjonen har også hatt mange geistlige katolske ledere, folk som har predikert vekkelsesteologi.

Selv om ELN ikke er under kommunistisk ledelse så viser konflikten likevel forråtnelsen i den gamle colombianske staten og den universelle loven om at vold er revolusjonens fødselshjelper.

Hellas: Revisjonister markerer 1. mai på gata

Fagforeningsfronten PAME, som domineres av revisjonistpartiet KKE, har gjennomført 1. mai-markeringer på gata i Athen og andre byer. Syntagma-plassen foran det greske parlamentet har blitt fylt opp av demonstranter iført masker og med god avstand seg imellom.

USA: Trump truer Kina på nytt og børsene faller

Børsene har gått noe opp de siste ukene, men nå gjør de yankee-amerikanske børsene et nytt dykk ned etter at Trump har angrepet Kina enda hardere verbalt. Den krigerske retorikken mellom imperialistene skjerpes midt i pandemien. Storselskaper som hittil har tjent på begynnelsen av krisa, som Amazon og Apple, har nå fått større problemer. For eksempel går Amazon-ansatte til koordinerte sykemeldinger i protest mot elendige arbeidsforhold under pandemien.

Norge: flyselskapet Norwegian trues av konkurs

Forhandlinger pågår i Norwegian om en mulig løsning på selskapets dype problemer som følge av krisa. Om de ikke lykkes i forhandlingene med eierne vil selskapet kunne gå konkurs temmelig raskt. Aksjonærene avgjør nå på mandag om selskapet overlever eller går til skifteretten, og i så fall står SAS igjen som eneste selskap som flyr i Norge og alt ser ut til at det blir færre og dyrere flyreiser i uoverskuelig framtid. Tusenvis av arbeidsfolk risikerer å miste jobben.