1

Israel: Ny regjering og nye annekteringer

Bilde: Palestinere brenner sionistfanen i Gaza.

Etter flere nyvalg og en langvarig korrupsjonsskandale er Netanyahu blitt statsminister for femte gang, som første statsminister i en ny samlingsregjering som varsler annektering av nye 30% av palestinske Vestbredden.

Israels politiske system har vært i krise over lengre tid. Særlig to aspekter har vært viet en del oppmerksomhet. For det første korrupsjonsanklagene og tiltalen mot Benjamin Netanyahu. For det andre vanskelighetene med å stable på beina en koalisjonsregjering, noe som har gjort det nødvendig med to nyvalg i løpet av mindre enn ett år.

Bilde: Netanyahu i den amerikanske kongressen.

Netanyahu leder høyrepartiet Likud og er den første som noensinne er valgt som statsminister for fire perioder. Nå begynner hans femte periode, etter måneder med politisk spill, drama og forhandlinger. Han blir statsminister i en situasjon der han er tiltalt for korrupsjon, bedrageri og misbruk av tillit.

Samlingsregjering for fortsatt folkemord

Løsningen på problemet med å danne regjering ble en avtale med den viktigste motstanderen til Netanyahu, Benny Gantz. Denne tidligere generalløytnanten har tidligere vært minister i en Netanyahu-regjering, men stiftet sitt eget parti i protest mot Netanyahus korrupsjon. Nå har de kommet til enighet om en samlingsregjering, der de skal dele statsministerposten. Netanyahu skal være statsminister de 18 første månedene og Gantz de neste 18 månedene. Begrunnelsen for kompromisset har vært koronapandemien og de store utfordringene landet står overfor.

Bilde: Benny Gantz

Regjeringsavtalen innebærer en dramatisk vending ved at partene går inn for den såkalte “Trump-planen” der store deler av Vestbredden blir annektert. Vestbredden er, sammen med Gaza, formelt styrt av palestinske “selvstyremyndigheter”. Dette gir en illusjon av at Palestina har en viss selvstendighet, men i praksis er de under israelsk dominans og okkupasjon. For eksempel gjennom et sinnrikt system av bosettinger og checkpoints, og en fullstendig militær dominans.

Israel plans thousands of new settlement homes

Nå skal Israel direkte overta 30% av de områdene som formelt administreres av “selvstyremyndighetene” på Vestbredden. Det må understrekes at disse, anført av Fatah-partiet og det Fatah-dominerte PLO, fungerer som Quisling-myndigheter. De har forhandlet fram avtaler som Oslo-avtalen med Israel, avtaler der de har forhandlet vekk det palestinske folkets suverene rett til hele Palestina. Dette er avtaler som skal legge til rette for en såkalt “tostatsløsning”, men med Israels nye plan for å annektere ytterligere 30% av Vestbredden, må “tostatsløsningen” igjen erklæres stein død.

Bilde: Netanyahu og Trump.

NRK skriver:

“Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel, med støtte fra USA, i løpet av få måneder vil annektere den okkuperte Vestbredden. – Da vil vi få muligheten til å feire nok et historisk øyeblikk i sionismens historie, sa Netanyahu søndag.”

Det som er kalt Trump-planen er av USA og Israel framstilt som en “fredsplan”, som er ensidig lagd av disse og uten samarbeid med eller godkjenning av noen palestinske parter. Både Hamas, som kontrollerer Gaza, og PLO/Fatha, som kontrollerer Vestbredden, avviser planen. Et sentralt element i planen er at den legaliserer de folkerettsstridige israelske bosettingene på Vestbredden. Dette er militariserte landsbyer oppretta i strid selv med israelsk lov og i strid med FNs mange erklæringer om Palestina og Israel. Selv Israel har formelt sett kritisert bosettingene tidligere, men nå skal de legaliseres og bli en del av Israel også formelt.

Aftenposten skriver om palestinske reaksjoner:

“– Vi er sikre på at vårt palestinske folk ikke vil la disse sammensvergelsene passere. Så alle muligheter er åpne. Okkupasjonen og den amerikanske regjeringen vil bære ansvaret for det de har gjort, sier Khalil al-Hayya, en tjenestemann i Hamas, den islamistiske bevegelsen som kontrollerer Gazastripen.”

Da planen ble presentert av Trump og Netanyahu ble den møtt av massive demonstrasjoner i Palestina, og også i andre land. Nå er planen sanksjonert av den nye samlingsregjeringa i Israel. Både Netanyahu og Gantz er fra før offiserer i den israelske hæren. Israel har en omfattende verneplikt, der alle borgere tjenestegjør 2 år i landets væpna styrker. Netanyahu og Ganz har tjenestegjort lenger, som henholdsvis kaptein innen kommandosoldatene og generalløytnant. Israel er et gjennommilitarisert samfunn, og den eneste atommakten i Vest-Asia (“Midt-Østen”).

Israel parliament to vote on controversial coalition deal

Israel overlever som en eneste stor militærforlegning økonomisk, militært og politisk avhengig av yankee-imperialismen. De er yankee-imperialismens mest solide allierte i regionen, og mer stabile og solide slik sett enn andre yankee-allierte som Saudi Arabia, Tyrkia og Egypt, der massene hater USA. Hele Israel er en settler-stat oppretta stikk i strid med internasjonal lov og rett. Selv om opprettelsen var godkjent av FN, er den likevel ikke i tråd med antikoloniale avtaler og traktater. Videre har Israel gått langt utenfor de grensene som FN trakk opp i 1947, og slik sett har de brutt også FNs allerede folkerettsstridige vedtak.

Bilde: Israelske checkpoints på Vestbredden.

Sionismen, ideologien som legitimerer Israels eksistens på palestinsk jord, er en ideologi for folkemord. Behandlingen av det palestinske folket er ikke noe mindre enn et folkemord, da den tilfredsstiller alle kriterier i definisjonen. Det palestinske folket er delt i en rekke biter, i konsentrasjonsleiren Gaza der en enorm mengde mennesker er stuet sammen i et lite avgrenset område, i flyktningleire i Libanon, Syria og Jordan, i diaspora i mange andre land og på Vestbredden der checkpoints og murer begrenser bevegelsesfriheten voldsomt, samt en stor gruppe annenklasses palestinske borgere i staten Israel selv, der de ikke har de samme rettighetene som de jødiske innbyggerne.

Bilde: Israelske bosetninger og bosetnings-områder på Vestbredden.

Hele området administreres som en apartheidstat av det gjennommilitariserte Israel, der israelere av nordamerikansk og europeisk opphav dominerer fullstendig, og der jøder fra Afrika og Midt-Østen også opplever diskriminering og sjåvinisme mot seg. Netanyahu snakker perfekt engelsk etter å ha bodd lenge i USA.

“Tostatsløsingen” er fullstendig død

Den nye annekteringen viser tydelig hva som er sioniststatens mål. Skritt for skritt utvider den sitt territorium på bekostning av palestinerne. Kontrollen øker gradvis. Underordningen av palestinerne øker. På lang sikt ser ikke Israel noe annen vei enn fullstendig dominans over palestinerne. Det er helt uaktuelt for Israel at det skal etableres en virkelig suveren palestinsk stat på dagens Vestbredden. Dette ville gitt palestinerne muligheten til å dele Israel i to, og til å angripe Israels mest sentrale områder militært. Fra høydene på Vestbredden kan hele sentrale Israel beskytes, og uansett om dette skjer eller ikke, ville ikke Israels stat/hær akseptere en slik mulighet.

Dermed er “tostatsløsningen” en ren illusjon. Det er blendverk skapt for å kjøpe opp palestinske eliter, for å inngå kompromisser med quislinger og kompradorer, for å nøytralisere og passivisere kritikere i vesten, og simpelthen et komplott mot det palestinske folket. Den er ikke, og kan ikke være, noe annet enn et skritt på veien mot mer annektering, mer folkemord og et stadig større Israel. Dermed gjenstår bare ett alternativ for det palestinske folket; å ødelegge staten Israel og etablere ett samla og nydemokratisk Palestina fra jordanelva til middelhavet (“from the river to the sea”).

Et fritt Palestina betyr ikke folkemord på jøder, da jøder alltid har levd i området. Det finnes mange palestinske jøder, og i motsetning til palestinere med israelsk statsborgerskap så blir ikke disse diskriminert av palestinerne – men de blir diskriminert av Israel(!). En rekke jøder i området er mot staten Israel, for eksempel mange ortodokse jøder. Og det finnes også kristne palestinere. De palestinske bevegelsene insisterer på likeverd og likebehandling av alle minoriteter innen Palestina, noe Israel med sine særrettigheter for jøder ikke garanterer, ikke engang på papiret. Der Israel etter egen lov gir jøder en særstilling, for eksempel ved at alle jøder i verden har rett til å innvandre men ingen andre, sier selv islamister i Palestina at den palestinske staten skal garantere jødiske palestinere sine demokratiske rettigheter.

For et fritt og nydemokratisk Palestina

Når dette er sagt må den nasjonale og demokratiske revolusjonen, den palestinske frigjøringskrigen, sees i sammenheng med den proletariske verdensrevolusjonen. Det palestinske byråkrat- og godseier-borgerskapet har vist igjen og igjen at det ikke kan lede frigjøringa. De har vist at deres vei er kompromisser og å selge folket sitt i skitne avtaler. Dette bekrefter tesen om at de demokratiske og nasjonale revolusjonene i vår epoke må være nydemokratiske revolusjoner under ledelse av proletariatet og dets parti, det kommunistiske partiet.

Folkerepublikken Palestina må etableres gjennom nydemokratisk revolusjon, og det er vanskelig å se noe annet alternativ. Det vil innebære en sekulær og demokratisk republikk, basert på en nydemokratisk klasseallianse, der religionen er en privatsak overfor staten. Dette løser den tilsynelatende fastlåste situasjonen, og det er ikke bare mulig med også realistisk, fordi det er den eneste løsningen som ikke innebærer et regelrett folkemord på det palestinske folket, noe dette folket aldri vil akseptere. De vil kjempe og gjøre motstand så lenge de må. De har gjort det i mer enn femti år, og de vil fortsette så lenge som nødvendig, helt til den israelske sionistiske staten feies på havet.

Den 15. mai er det Nakba-dag, det vil si dagen der palestinerne og Palestinas venner markerer “katastrofen” som er opprettelsen av staten Israel.