1

Borgerlig media som mikrofonstativ for fascistisk morder, igjen

Den fascistiske terroristen Philip Manshaus ble stoppet i sitt terrorangrep mot Al-Noor Islamic Centre-moskeen i Bærum, men lyktes i å drepe sin adopterte søster Johanne Ihle Hansen (17).

Johanne Ihle Hansen: Drept av fascist, 2019.

Hun ble dermed enda en ungdom drept av fascistisk terror i Norge. Breivik drepte 70 mennesker på Utøya, det store flertallet svært unge mennesker. I 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen drept av fascister fra Boot Boys. Ole Nicolai Kvisler var en av de tre som ble dømt for knivdrapet. Etter drapet dro Kvisler på leir med nazigruppa Den nordiske motstandsbevegelsen. Manshaus var også i kontakt med denne gruppa, før drapet og terrorforsøket.

Det bør også i denne sammenhengen nevnes at de som møtte Manshaus i moskeen, og særlig de gamle heltene som overmannet han med vold, har tatt skade av hendelsen fysisk og mentalt. Manshaus løsnet flere skudd i moskeen, og heltene måtte holde han nede i mer enn tjue minutter før politiet kom. Dette var åpenbart en traumatisk hendelse og det har skapt frykt hos de som sokner til moskeen.

Benjamin Hermansen: Drept av fascister, 2001.

Fascister dreper barn og ungdom i Norge, i tråd med den menneskefiendtlige og barbariske dødskulten de er en del av. Samtidig opererer en fascistisk organisasjon, knyttet til gjentatte drap og terrorhandlinger – også utført av deres egne medlemmer, med politibeskyttelse. Den borgerlige staten holder hånda over fascistisk organisering, slik de alltid har gjort. Dypt i den borgerlige statens grunnvoll ligger kilden til fascismen selv. Fascismen er imperialismens siste skanse, en terroristisk bevegelse for å ødelegge proletariatets revolusjonære bevegelse.

Fascismen er rent opportunistisk. Dens ideologiske retorikk er hul. Den er bare form, og den tar form av å så splid ved å nøre opp under sjåvinisme og anti-vitenskapelige fordommer, og retter seg mot religiøse og seksuelle minoriteter, andre nasjonaliteter og mot kvinner. Den tar med andre ord bare tak i den undertrykkingen som imperialismen allerede utøver, og forsøker å legitimere den med sitt prat om den sterkestes rett.

Utover dette er fascismen korporativiseringen av den borgerlige staten, ved å avskaffe parlamentarismen og de borgerlig-demokratiske rettighetene, og en mer raffinert og utstudert vold og terror, enn den borgerlige staten allerede utøver.

Bilde: De 77 ofrene for fascistisk terror i 2011.

Fascismen er bare en form for kapitalens diktatur. Det er en despotisk form for borgerlig herredømme. Og den borgerlige staten, uansett hvor demokratisk den utgir seg for å være, kan ikke rykke fascismen opp med roten, for da må den radere vekk seg selv. Dermed går den borgerlige staten langt i å forsvare fascistene.

Like nedrig er borgerlig medias opptreden i møte med fascistene. En forvirret og ubehjelpelig ung mann med dype sjelekvaler, får en samlet presse som mikrofonstativ. Her får han gulpe opp den fascistiske retorikken han har kopiert fra diverse internettforum. Akkurat som Breivik får denne morderen bruke borgerlig media til å rekruttere nye til sin sak, til fascistisk terror.

Media sender unge forvirra hvite menn i retning fascistene, og med politibeskyttelse kan disse organisere opptog og rekrutteringsframstøt på gater og torg. Slik lever fascismen i symbiose med den borgerlige staten og borgerlig media. Og slik får vi nye terrorangrep og nye unge ofre.

Staten, politiet og media vil aldri stanse fascismen, tvert om. De løper dens ærend. De eneste som kan stoppe dem, i dag som før, er massenes organiserte kamp. En politisk og i siste instans militær kamp, der fascistene må nektes ethvert rom for organisering.

Vårt svar er motstand, vårt svar er kamp. Antifascisme er sjølforsvar!