1

Varsler høyere arbeidsløshet, mer fattigdom og flere kutt i velferden

Fra februar til mars er nedgangen i norsk fastlands-BNP på 6,9 prosent. Det er større enn foreløpige anslag og bærer bud om at de fattigste i Norge vil oppleve mer fattigdom og større problemer i årene som kommer. Nedgangen er den bråeste som noensinne er sett skriver næringsavisen E24.

Stavangers ordfører (fra AP) mener regjeringen svikter oljebransjen og at hundretusenvis av arbeidsplasser står i fare. En svekka oljebransje betyr ikke bare at oljearbeidere risikerer jobben, men at alle de som jobber i støttenæringer, i renhold, i forsyning og tjenesteyting til oljesektoren, kan rammes. 

Regjeringen varsler at “fremtidige generasjoner må betale” for økt bruk av oljepenger nå. Med andre ord varsler de kutt i offentlig sektor i årene som kommer, det vil si mindre penger til helse og velferd, til trygder og sosiale tiltak.

Med andre ord varsles økt arbeidsledighet, økt fattigdom og flere innstramminger, noe som vil føre til økt kamp og motstand i årene som kommer.