1

Mao: Om å bli angrepet av fienden


Denne teksten av formann Mao er henta fra boka «Mao Tsetung, Skrifter i utvalg» utgitt av Forlaget Oktober i 1972.


Å bli angrepet av fienden er ikke en dårlig ting, men en god ting

26. mai 1939

Hva kommer det av at den Anti-japanske militære og politiske høyskolen har blitt berømt over hele landet og til og med har fått et visst ry i utlandet? Fordi den av alle de anti-japanske militærinstituttene er den mest revolusjonære, den mest progressive, og den beste forkjemperen for nasjonal frigjøring og sosial likestilling. Dette tror jeg også er grunnen til at de som kommer på besøk til Yenan, er så ivrige etter å få se den.

Høyskolen er revolusjonær og progressiv fordi både dens personale og lærere og dens kurser er revolusjonære og progressive. Uten denne revolusjonære karakteren ville den aldri ha vunnet berømmelse blant revolusjonære hjemme og i utlandet.

Enkelte mennesker angriper høyskolen. De er landets kapitulasjonister og medlemmer av ytterste høyre fløy. Dette viser bare at høyskolen er høyst revolusjonær og progressiv, ellers ville de ikke ha angrepet den. De kraftige angrepene fra kapitulasjonistene og fra ytterste høyre fløy vitner om dens revolusjonære og progressive karakter og styrker dens glans. Det er et storartet militærinstitutt ikke bare fordi flertallet av folket støtter det og roser det, men også fordi kapitulasjonistene og den ytterste høyrefleyen så iherdig angriper det og baktaler det.

Jeg mener at når det gjelder oss, er det ikke bra hvis en person, et politisk parti, en arme eller en skole ikke blir angrepet av fienden, for i det tilfelle ville det avgjort bety at vi har sunket ned til fiendens niva. Det er bra hvis vi blir angrepet av fienden, for det beviser at vi har trukket ei klar skillelinje mellom fienden og oss. Det er enda bedre hvis fienden angriper oss vilt og svartmaler oss fullstendig uten et eneste forsonlig trekk. Det viser at vi ikke bare har trukket ei klar skillelinje mellom fienden og oss, men at vi har oppnådd en god del i arbeidet vårt.

I de siste tre år har den Anti-japanske militære og politiske høyskolen gjort en stor innsats for landet, nasjonen og samfunnet ved å utdanne titusener av lovende, progressive og revolusjonære unge studenter. Den kommer sikkert og visst til å fortsette med å gjøre en innsats for landet, nasjonen og samfunnet, fordi den kommer til å fortsette med å utdanne slike unge studenter i stort antall. Folk sammenlikner ofte høyskolen, når de snakker om den, med Whampoa militærakademi(1) for Nordekspedisjonen. Det er faktisk både likhetspunkter og forskjeller mellom de to instituttene. Likheten er at det var eller er kommunister blant læreme og studentene i begge. Forskjellen er at mens de øverste lederne og flertallet av studentene ved Whampoa militær akademi var medlemmer av Kuomintang, er hele ledelsen av den Anti-japanske militære og politiske høyskolen i kommunistpartiets hender, og det overveldende flertallet av studentene er kommunister eller kommunist sympatisører. Av denne grunn må den Anti-japanske militære og politiske høyskolen i dag nødvendigvis være mer revolusjonær og mer progressiv enn Whampoa militærakademi var før, og den vil sikkert og visst gjøre en større innsats for nasjonal frigjøring og sosial likestilling.

Høyskolens undervisningspolitikk består i å utvikle en fast og riktig politisk orientering, en flittig og enkel arbeidsstil, og smidig strategi og taktikk. Dette er de tre viktigste tingene som må til for å skape en anti-japansk revolusjonær soldat. Det er i overensstemmelse med disse tre viktige tingene at personalet underviser og studentene studerer.

Framgangen og utviklinga av høyskolen i de siste få åra har ført med seg visse vanskeligheter. Den største vanskeligheten er mangelen på penger, lærere og undervisningsmateriell. Men under kommunistpartiets ledelse, frykter ikke høyskolen noen vanskeligheter, og den vil uten tvil overvinne dem. For kommunister finnes det ikke noen vanskeligheter som ikke kan overvinnes.

Jeg og folket i hele landet håper at høyskolen vil kvitte seg med manglene sine og bli enda mer progressiv etter treårsdagen.

Lærere, personale og studenter ved høyskolen, la oss fordoble våre anstrengelser! 

NOTER:

1. Whampoa militærakademi, som lå i Whampon nær Kanton, ble opprettet av Dr. Sun Yat-seni 1924 med de kinesiske kommunistenes og Sovjetunionens hjelp. På den tida ble det drevet av Kuomintang og kommunistpartiet i fellesskap. På forskjellige tidspunkt utførte Chou En-lai, Yun Tai-ying. Hsiao Chu-nu, Hsiung Hsiung og andre kamerater politisk og annet arbeid ved akademiet. De utdannet et stort antall kadret i en revolusjonær ånd for de revolusjonære væpnede styrkene. Blant disse kadrene var det mange medlemmer av kommunistpartiet og det kommunistiske ungdomsforbundet. Chiang Kai-shek var imidlertid akademiets leder. Han brukte sin stilling til å skyve kommunistene til side, føre fram sine egne tilhengere, og til slutt, etter det kontra-revolusjonære statskuppet den 12. april 1927, omformet han akademiet til en kontra-revolusjonær organisasjon.