1

Norden: Kamper og aksjoner i mai og juni

I løpet av mai og juni har revolusjonære gjennomført en rekke aksjoner og markeringer i Norden, og det har vært store folkelige protester og gatekamper.

Initieringen av folkekrigen i Peru den 17. mai i 1980 er blitt markert massivt, særlig i Danmark. Finske kamerater har vist internasjonal solidaritet med kamerat doktor Sernas i Mexico, proletarisk ungdom har slåss med politiet på gata i Stockholm, Göteborg, København og Århus. Revolusjonære i Norge har gjennom Kampkomiteen deltatt svært aktivt i demonstrasjoner i fire byer.

Den følgende oversikten er ikke komplett, men viser noe av aktiviteten som har skjedd i Norden de siste ukene, i den revolusjonære bevegelsen og i massenes kamp.

Vi understreker at dette skjer i et Norden der de gamle reaksjonære statene forsøker å holde massene i ro med “lockdown” og annen represjon, og at mange også utviser legitim forsiktighet fordi de tilhører risikogrupper eller pleier nær omgang med folk som gjør det.

Vi anbefaler som alltid våre lesere til å følge våre kamerater i Norden:

Kommunistiska Föreningen (Sverige) 

Punalippu – Røde Fane (Finland) 

Socialistisk Revolution (Danmark) 

Fra nord: Trondheim, Tampere, Bergen, Oslo, Stockholm, Kristiansand, Göteborg, Århus, Roskilde, København og Malmö.

Finland: Markering for dr. Sernas i Tampere

Kameratene i den finske byen Tampere har gjennomført en solidaritetsaksjon for den mexicanske kameraten doktor Sernas, som er bortført av mexicanske reaksjonære. Han har vært en synlig stemme i forsvaret av revolusjonære og fattigfolk sine demokratiske rettigheter. Han er en kjent venn av den revolusjonære bevegelsen. Kravet som stilles er at doktor Sernas skal presenteres i live. De finske kameratene skriver på Pinaluppu (Røde Fane) at 10. mai 2020 var det to år siden den gamle meksikanske staten fikk Dr. Sernas til å forsvinne. Som et svar på en like langvarig internasjonal kampanje på initiativ av den meksikanske revolusjonære bevegelsen, møttes en gruppe revolusjonære og internasjonalister fra Tampere lørdag 30. mai for å sende sine solidariske hilsener til Mexico.

Göteborg: Banner for Ibrahim Kaypakkaya

Natt til 18. mai ble det hengt opp et banner til minne om den store kommunistiske lederen Ibrahim Kaypakkaya, som ble drept av den fascistiske tyrkiske staten for 47 år siden i år.

Göteborg: Solidaritet med baskisk politisk fange

En demonstrasjon og en aksjon ble gjennomført i Göteborg for den baskiske politiske fangen Patxi Ruiz. Ruiz er dømt til 30 års fengsel, har sittet fanget siden 1998 og har nylig begynt en sultestreik mot den elendige behandlingen han utsettes for. Baskerland er kolonisert av de gamle spanske og franske statene. Kamerater i Göteborg har samme helg også satt opp banner for kamp mot den kapitalistiske krisa.

Samme helg ble det også malt graffiti i Göteborg til støtte for Kommunistiska Föreningen og deres nettsted.

Göteborg: Markering mot politivold

Søndag 31. mai deltok kamerater i Göteborg i en markering til støtte for folkets kamp i USA med parolen “Politivolden er det råtne samfunnet skyld – Rettferdighet vinnes gjennom kamp!”.

Stockholm: Store demonstrasjoner mot politiet

Den 3. mai ble de største demonstrasjonene på lenge avholdt i Stockholm, der tusenvis gikk i tog og samlet seg på Sergels torg for å protestere mot rasisme og politivold. Det brøt ut flere kamper mellom demonstranter og politi ved protestene, som var de største i Stockholm på lenge.

Göteborg: Massene jaget snuten

Vi har tidligere gjengitt Kommunistiska Föreningens rapport om kamper i Göteborg, der massene jaget politiet, etter at demonstrasjonene var oppløst. Kamerater deltok i demonstrasjonene med et rødt banner og samme parole som ved tidligere markeringer.

Århus: Dagesvis med gatekamper

Kamerater i Danmark skriver på Socialistisk Revolution om flere dager med gatekamper i den store danske byen Århus etter at politiet skjøt en antifascist i beinet. Antifascisten anklages for å ha forsøkt å angripe den fascistiske provokatøren Rasmus Paludan, som dansk politi har brukt millioner på å beskytte der han har reist fra bydel til bydel for å provosere særlig masser av muslimsk bakgrunn.

Det er satt fyr mange steder, blant annet på biler, det er kastet stein og avfyrt fyrverkeri mot politi. En femten år gammel gutt avfyrte et sprenglegeme mot politiet.

De danske kameratene skriver at det også i København har vært kamper, blant annet i det proletariske nabolaget Vollsmose, etter at politiet har forsøkt å oppløse forsamlinger i forbindelse med markering av Ramadan.

København: 15.000 demonstrerte mot politivold

Søndag 8. juni samlet mer enn 15.000 seg til demonstrasjoner mot rasisme og politivold. Det ble ropt slagord som “No justice, no peace – fuck the police!”, “Styrk den internasjonale solidaritet!” og “George Floyd, det var mord!”. Det ble utført bannerdrop og malt graffiti samtidig som demonstrasjonstoget beveget seg.

De danske kameratene skriver at massene ikke trenger politiet og viser til at under bandekrigen på Nørrebro i 2018 var det ikke politiet men en gruppe foreldre som stanset skytingen. De skriver “‘Parallellsamfunn’ er ikke noe dårlig; det betyr at folket tar kontroll over sin egen hverdag. Dét er ekte demokrati. La oss derfor kjempe for å avskaffe det borgerlige politi og gi massene den politiske makt, gjennom den sosialistiske revolusjonen.”

København: Aksjon mot “ghettoloven”

I det proletariske nabolaget Tingbjerg i København er det satt opp graffiti-slagord på en skole, rettet mot den reaksjonære danske “ghettoloven”.

Danmark: Massiv kampanje for folkekrigen i Peru

Revolusjonære har markert 40-årsjubileet for innledningen av folkekrigen i Peru den 17. mai 1980 med en rekke forskjellige aktiviteter. Socialistisk Revolution har publisert flere svært viktige oversettelser fra Perus Kommunistiske Parti og Perus Folkebevegelse. Røde Bølge har avholdt en feiring der de viste filmene “People of the Shining Path” og talen av formann Gonzalo fra buret i 1992. I Københavns Sydhavn er det satt opp graffiti med slagordet “Leve 40-året for Folkekrigen i Peru!”.

Mange steder i København og Roskilde, samt flere andre steder, er det satt opp klistremerker på spansk og dansk med slagordene: “Leve 40-året for Folkekrigen i Peru! Leve Perus Kommunistiske Parti! Leve Formand Gonzalo! Leve maoismen!”. Det er også satt opp tagging.

Malmö: Kampanje for folkekrigen i Peru

I Malmö er det satt opp klistremerker på spansk og svensk men slagordene “Leve 40-årsdagen av Folkkriget i Peru! Leve Perus Kommunistiska Parti! Leve Ordförande Gonzalo! Leve maoismen!”, særlig i de proletariske nabolagene Möllan og Rosengård. Det er også satt opp tagging.

En del av tagginga har vært retta mot politikonspirasjonen “Sol Rojo”, en falsk maoistisk nettside som forsøker å spre forvirring og vrangforestillinger om Perus Kommunistiske Parti.

Trondheim: Demonstrasjoner mot overvåking

Raud Tid og Kampkomiteen har skrevet om tre demonstrasjoner i Trondheim mot ny etterretningslov og masseovervåking. Kampkomiteen har deltatt sammen med en rekke organisasjoner og enkeltpersoner. Initiativet er tatt av en lokal aksjonsgruppe under navnet “1984 Affinity Group”.

Oslo: Demonstrasjon mot yankee-ambassaden

Mandag 1. juni ble det i følge Raud Tid holdt flere protester mot USAs ambassade til støtte for George Floyd, som ble drept 25. mai, og de folkelige kampene i USA, mot rasisme og politivold.

Norge: Demonstrasjoner mot rasisme og politivold

Kampkomiteen skriver om en rekke demonstrasjoner og at organisasjonen har deltatt i Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. Protestene er ofte organisert mot hets og motstand fra lokale myndigheter og politi.

Onsdag 3. juni ble det holdt støttemarkering for George Floyd på torget i Trondheim.

Fredag 5. juni var det demonstrasjon i Bergen der det møtte opp mange folk fra ulike miljøer og mye ungdom.

Etter det offisielle arrangementet var ferdig, holdt aktivister ifra Kampkomiteen appeller mot politivold over megafon.

Samme dag tok mange tusen mennesker over gatene i Oslo sentrum. Over tusen møtte fram foran yankee-ambassaden og ropte “No justice no peace, fuck the police”, “Ingen rasister i våre gater”, “Say his name, George Floyd” og “Black lives matter”. Kampkomiteen var der med flagg og banneret «Kjemp og gjør motstand».

Demonstrasjonen ble avsluttet med fyrverkeri i to omganger ved siden av Stortinget.

I Kristiansand ble hele torvet fylt opp samme dag av folk som sto opp mot politivold og rasisme, både i USA, resten av verden og i Norge.

Det blei holdt mange appeller, både fra organisasjoner og enkeltpersoner. Kampkomiteen holdt en appell der vi ga full støtte til opprøret i USA, og kampen mot undertrykking.

I Trondheim ble det holdt en ny demonstrasjon tirsdag 9. juni. Denne ble større og mange hundre, kanskje opp til 1000, møtte fram til den største demonstrasjonen i byen på lenge.

Etter demonstrasjonen ble en ungdom forsøkt arrestert av sivil-politi. De fleste demonstrantene var dratt, men aktivister fra Kampkomiteen og flere andre rykka fram for å hjelpe ungdommen, noe som bidro til at han klarte å rive seg løs og komme seg unna.