Flere aksjoner på Heltemotets dag

Tjen Folket Media har per epost fått bilder og beskrivelser av aksjoner i flere byer i anledning Heltemotets dag. Det er malt slagord på den gamle peruanske statens ambassade i Oslo, det er hengt opp banner i Tønsberg og i Kristiansand er det både hengt opp banner og malt slagord.