1

Østerrike: Video i forsvar for formann Gonzalo

Av New Epoch Media, 18. juni, 2020

Østerrike: Ny Video i forsvar for formann Gonzalos liv og helse

Vi er glad for å publisere en ny video, som vi har mottatt fra revolusjonære i Østerrike. Det er en video i forsvar for formann Gonzalos liv og helse, samt folkekrigen i Peru, gjennom forskjellige bidrag.

Folkekrigen i Peru og Gonzalos tenkning, som den mesterlige anvendelsen av marxismen-leninismen-maoismen, hovedsakelig maoismen i Peru, er et lysende eksempel for alle revolusjonære og kommunister over hele verden. Formann Gonzalos universelt gyldige bidrag er et lys i den stormfulle kampen mot imperialisme og reaksjon, mot den proletariske verdensrevolusjonen. 

Formann Gonzalo, den største marxist-leninist-maoisten på jordas overflate, anføreren til Perus Kommunistiske Parti og folkekrigen i Peru, har blitt holdt i fengsel i 27 år. Over hele verden, er det blitt utført aksjoner for å forsvare hans liv og helse. Så også i Østerrike: på anledningen for hans 85 årsdag, blei det utført kraftfulle aksjoner i desember i forskjellige byer for å forsvare formann Gonzalos liv og helse!.

Dessuten, med denne videoen viser vi for første gang revolusjonære i Østerrike, synge sangen til kamerat Nora, oversett til tysk. Kamerat Nora er et viktig eksempel for oss i den bestemte kampen mot revisjonismen.

Til slutt, i de siste månedene, har det blitt utført fleire aksjoner: I anledningen 40 årsdagen for starten av folkekrigen i Peru, som startet i 1980 under formann Gonzalos lederskap etter en hard kamp mot revisjonismen!

Forsvar formann Gonzalos liv og helse!

Leve 40-årsdagen til folkekrigen i Peru!

Leve marxismen-leninismen-maoismen!