1

Formann for Afghanistans (Maoistiske) Kommunistiske Parti er død

Grunnlegger og formann for Afghanistans (Maoistiske) Kommunistiske Parti, kamerat Zia, gikk nylig bort etter et hjerteinfarkt i en alder av 68. Partier og organisasjoner over hele verden hilser de afghanske maoistene i sorgen, og erklærer at kamerat Zia har evig liv i den proletariske verdensrevolusjonen og den internasjonale kommunistiske bevegelsen.

Sentralkomiteen i det afghanske partiet skriver i en nekrolog datert 21. juni at kamerat Zia ble en del av den revolusjonære bevegelsen mot monarkiet som ungdom, og at han deltok i motstanden mot det sosialimperialistiske Sovjetunionen, som invaderte landet i 1979.

En uttalelse er publisert der norske maoister sender en hilsen av sorg og solidaritet til partiet og de revolusjonære massene i Afghanistan. Der pekes det, i navnet til Tjen Folket – kommunistisk forbund, på det særegne forholdet at den gamle norske staten har deltatt i okkupasjonen av Afghanistan, og de sender en særskilt hilsen til motstanden mot denne yankee-leda okkupasjonen.

Gjennom det afghanske partiets organ Sholajawid har en rekke erklæringer blitt publisert, blant annet fra “Unit #6” av Afghanistans (Maoistiske) Kommunistiske Parti, der disse kameratene i en uttalelse skriver at under kamerat Zias ledelse var partiets forløperorganisasjon RCOA, stiftet i 1989, den tredje i verden som anerkjente maoismen som et tredje og høyere stadium av proletariatets ideologi.

Partier og organisasjoner fra en rekke land har utstedt erklæringer i anledning kamerat Zias bortgang. Sentralkomiteen i Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) skriver i en uttalelse:

“Som formann og grunnlegger av det kommunistiske (maoistiske) partiet i Afghanistan, spilte kamerat Zia en nøkkelrolle i den proletariske revolusjonære bevegelsen i Afghanistan og fremsto som en fremtredende skikkelse for den internasjonale kommunistbevegelsen (…)”

De skriver videre at den internasjonale kommunistiske bevegelsen ikke kan utvikles videre uten en åpen tolinjekamp for å forene bevegelsen på maoistiske prinsipper, mot all revisjonisme og opportunisme. De skriver at de som vil hindre den åpne kampen i “enhetens” navn i virkeligheten saboterer ekte enhet. De skriver at i tolinjekampen i bevegelsen har Brasils Kommunistiske Parti (Rød Fraksjon) og Afghanistans (Maoistiske) Kommunistiske Parti inntatt motstridende standpunkter, men at dette er skjedd som søsterpartier, og at den åpne diskusjonen viser at man er enig om at enhet baseres på prinsipper.

De erklærer at kamerat Zias død er for tidlig og til stor skade for den internasjonale kommunistiske bevegelsen og erklærer evig heder og ære til kamerat Zia.