Lenin: Staten

Kamerater. Ifølge den planen dere har vedtatt og som jeg har fått, er emnet for samtalen i dag staten. Jeg vet ikke hvor mye kjennskap dere alt har til dette spørsmålet. Hvis jeg ikke tar feil, er kursene deres nettopp begynt, og dette er første gangen dere tar systematisk fatt på dette spørsmålet. Hvis det er så, kan det meget vel hende at jeg i den første forelesningen om dette vanskelige spørsmålet ikke klarer å gjøre min framstilling tilstrekkelig klar og forståelig for mange av tilhørerne. Og hvis det skulle vise seg å være tilfelle, vil jeg be dere ikke la dere forvirre av det, for spørsmålet om staten er et overmåte innviklet og vanskelig spørsmål, som borgerlige lærde, forfattere og filosofer har rotet- til kanskje mer enn noe annet. En kan derfor ikke vente å kunne skaffe seg full klarhet over dette spørsmålet av en kort samtale, på en gang.