1

Libanon: 200.000 hjemløse etter eksplosjon

Libanon er i dyp politisk og økonomisk krise. Massene har reist seg i store protester i fjor og i år. På toppen av dette gjorde en eksplosjon i hovedstadens havneområde enorme skader den 4. august. Mer enn 200.000 er hjemløse etter den gigantiske eksplosjonen.

Det er nyhetskanalen Al jazeera som skriver at landets statsminister sier at 200-250.000 mennesker i Beirut er blitt hjemløse etter smellet, og at det er gjort skader for 3-5 milliarder dollar. De siste tallene sier at mer enn 100 er døde og mer enn 4000 skadd.

Avsløringer i mediene viser allerede at det har vært bekymringer knyttet til et lager av eksplosiver på havna. Det kommer motstridende påstander om hva som har eksplodert, men det er stor sannsynlighet at årsaken er feil eller mangler ved lagringsforholdene.

Libanon er i en dyp krise. Landet er for lengst i stykker av imperialisme og kamp mellom fraksjoner som støttes av hver sine stormakter. Bakgrunnen er tida som koloni under Frankrike, men også borgerkrigen der USA og Israel var tungt involvert. Landets økonomi er i forråtnelse, og prega av galopperende korrupsjon, byråkratisk kapitalisme og økonomisk liberalisme og privatisering.

Det har vært store demonstrasjoner i lengre tid. Massene er lei av fattigdom og nød, og de er lei av korrupte politikere som sitter i lomma på utenlandske imperialister og storselskaper. Covid-19-pandemien har kommet og forverret økonomien, men også gitt myndighetene et verktøy for å slå ned protester.

Et viktig aspekt for å forstå USA-imperialismens rolle i Libanon, og utviklinga av protestene samt hvordan de er dekket i vestlige medier, er USAs spill for å endre de politiske alliansene i landet. De har over lengre tid arbeidet for å svekke Syrias innflytelse i landet, og å få Irans allierte Hizbollah ut av maktposisjoner. Russland ga en stor gave i form av militære helikoptre til Libanon for noen få år siden. Dette er et klart tegn på rivaliseringa om innflytelse over Libanon.

På den andre sida er Israel og Saudi Arabia, to verktøy for USA-imperialismen, dypt involvert i Libanons indre forhold. De har også over lengre tid arbeidet for å destabilisere Libanon for å flytte fram yankee-innflytelsens posisjoner.

VG skriver om kontroversene rundt eksplosjonen:

“Styresmaktene har bekreftet at det var 2750 tonn ammoniumnitrat som sprengte. Ammoniumnitrat blir i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt ved høye temperaturer og dersom det blir fuktig. Dette skal ha blitt oppbevart i et stort lager ved havnen i seks år, uten tilstrekkelige beskyttelsestiltak, skriver NTB. (…) To amerikanske eksperter CNN har snakket med tror ikke at eksplosjonen bare kom fra ammoniumnitrat.”

De skriver at en tidligere eksplosjonsetterforsker for Det amerikanske departementet for alkohol, tobakk og skytevåpen sier følgende:

“Jeg har undersøkt mange ulykker for styresmaktene, både nasjonalt og internasjonalt. Det er tydelig at det var en stor mengde sprengstoff eller energetisk material som har vært lagret i en bygning som tok fyr, og at brannen nådde disse stoffene, som igjen forårsaket ulykken.”

Samtidig sier den norske bombeeksperten og assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, til VG at han ikke tror eksplosjonen var forårsaket av militært sprengstoff.

Han sier det er spekulert i om eksplosjonen skjedde i et Hizbolla-våpenlager, men den norske eksperten sier:

“Min vurdering er at det er kun ammoniumnitrat. Man har hatt en brann, og den brannen har utløst den detonasjonen som ble forårsaket av ustabilt ammoniumnitrat i store mengder.”

Den tidligere CIA-agenten Robert Baer sier at selv om lageret kan ha inneholdt ammoniumnitrat, tror han ikke at det var årsaken til den store eksplosjonen, ifølge CNN. Han hevder det er tydelig at det er et militært eksplosiv.

Ingen av de påstandene som kommer i kjølvannet av eksplosjonen kan man feste for mye lit til. Særlig de som kommer fra USA-imperialistene og eventuelle marionetter for disse. At Hizbollah eller myndighetene er direkte ansvarlige for eksplosjonen, passer USA-imperialismens interesser best. De arbeider som sagt for å få mer USA-lojale myndigheter og å presse Hizbollah ut av alle politiske allianser. Slik passer CNN-fortellingen godt inn i strategien.

Forøvrig er Libanon preget av dyp fattigdom og landet har allerede svært mange flyktninger fra Syria og fra Palestina. Mer enn 200.000 hjemløse, midt i den allerede ekstreme situasjonen, vil med nødvendighet destabilisere landet. Libanon er i ferd med å synke ned i kaoset vi kjenner fra land som Syria og Irak. Dette er nok et eksempel på at det imperialistiske verdenssystemet er i forråtnelse og Midt-Østen er et punkt der en rekke svære motsigelser i vår epoke møtes.

Regionens enorme problemer er ingen tilfeldighet, men et direkte resultat av imperialismen, av imperialistenes utbytting og undertrykking av massene i regionen, og av rivaliseringa mellom imperialistmaktene. Det gjelder også for Libanon.

Les mer:

NB! Les alle artikler kritisk. Vi går ikke god for kildene eller deres vurderinger.

China Wants to Be Lebanon’s Savior (FP)

Lebanon’s protests look like destabilisation by proxy (Middle East Monitor)

CIA World Fact Book om Libanon

Beirut blast: Tracing the explosives that tore the capital apart (Al Jazeera)

Beirut blast: Two-week state of emergency declared in ‘disaster-stricken’ city (Press TV)

Hezbollah slams Beirut blast, urges unity to overcome ‘national tragedy’ (Press TV)

Stakkars Beirut (NRK)