1

Tyskland: Flere protester mot antikommunistisk prosess

Våre tyske kamerater i Dem Volke dienen skriver om flere protester mot den såkalte “TKP/ML-prosessen”, der 10 tyrkiske revolusjonære risikerer fengsel fordi staten mener de er medlemmer av det tyrkiske kommunistpartiet TKP/ML.

Saken er spesiell nettopp fordi den eneste anklagen er at de tiltalte er ledende medlemmer av partiet. Tyskland har lang tradisjon for kommunistforfølgelse. Etter 2. verdenskrig ble kommunistpartiet KPD forbudt i BRD. Nå opprettholdes det samme antikommunistiske forbudet overfor tyrkiske revolusjonære.

Bilde fra Freiburg:

Alle revolusjonære som har illusjoner om de europeiske “rettsstatene” må snarest kaste fra seg disse. I samarbeid med den tyrkiske fascistiske staten er de ti tyrkiske revolusjonære forfulgt innenfor europeiske land, og ført for retten i Tyskland. De som tror slikt ikke kan skje her, må lese seg opp på historien i Norge, der de kommunistiske krigsheltene fra 2. verdenskrig ble forfulgt, hetset, fordømt, fikk sparken fra jobber, ble drevet inn i alkoholisme og i enkelte tilfeller ble fengslet. Og gjennom flere tiår ble titusenvis overvåket. Den borgerlige staten, uansett hvor “demokratisk” den framstår, er et redskap for borgerskapets diktatur.

Vi oppfordrer iherdig til solidaritet med TKP/ML og med de ti tyrkiske revolusjonære som forfølges av den tyske staten, i nært samarbeid med den tyrkiske fascistiske staten. Alle revolusjonære og alle demokrater kan og bør vise sin støtte, og samtidig sin avsky for den antidemokratiske og antikommunistiske “TKP/ML-prosessen”.

Bilde fra Köln:

TKP/ML leder det tyrkiske proletariatet og den tyrkiske nydemokratiske revolusjonen, de leder folkekrigen som utføres særlig av hæren TIKKO – arbeidernes og bøndenes frigjøringshær. De kjemper mot Erdogan og den tyrkiske fascistiske staten, og forstår selve staten som fascistisk. Ikke bare Erdogans regjering, men hele det tyrkiske byråkratiet og militærvesenet, er slik de analyserer det er korporativt og antidemokratisk system i et halvkolonialt og halvføydalt land, der proletariatet og hele folket, samt den kurdiske nasjonen og mindre nasjonale minoriteter, utsettes for brutal undertrykking.

Vi gjør også oppmerksom på et oppgjør mellom høyre og venstre i TKP/ML i 2018, etter årevis av hard linjekamp, som førte til at høyrelikvidatorene i ledelsen forlot partiet og i dag opptrer under navnet “TKP-ML” (bindestrek i stedet for skråstrek). Disse har sendt politiet mot revolusjonære, og således gjort seg skyldige i grove forbrytelser mot folket og proletariatets parti. Etter splittelsen gjennomførte TKP/ML sin historiske 2. kongress, og har erklært at den revolusjonære kampen fortsetter og intensiveres, at folkekrigen vil løftes til nye høyder, og at oppgjøret med høyrelinja vil styrke partiet.

Det er rett å gjøre opprør – revolusjon er ingen forbrytelse!

Les mer:

Turkey: On the current situation of the TKP / ML (2018)

GERMANY/TURKEY – The Struggle for Communism will be held stronger and fiercer! (New Epoch)

GERMANY/TURKEY – Protest against judgment in the “TKP/ML Process” (New Epoch)