1

Brasil: Bønder tar tilbake stjålet jord

Bilde: Fattigbøndenes Forbund ved den gjenerobra jorda

Viktig! Bønder fullfører overtakelse av Santa Elina 25 år etter slaget

Publisert på A Nova Democracia den 19. august.

Under gjengir vi en artikkel fra nettavisa Bondemotstand om erobringa av den siste jorda i Santa Elina som skjedde 25 år etter den historiske kampen ved Corumbiara. 

Tidlig om morgenen den 16. august, tok et titalls bondefamilier, leda av Fattigbøndenes Forbund (LCP) i Rondônia og Vest-Amazonia, tilbake latifundioen* Nossa Senhora, den siste delen av den gamle Santa Elina-gården som fortsatt var i hendene til godseierne. Dette er jorda hvor det heltemodige bondeopprøret ved Corrumbiara skjedde for 25 år siden.

16. august 2020 overtok bondefamilier Nossa Senhora-gården, resten av det gamle Santa Elina. Foto: Bondemotstand

Latifundioen i Nossa Senhora ligger i Chupnguaia kommunen, på MC01-linja, 675km fra Porto Velho, og tilsvarer en tredjedel av den gamle Fazenda Santa Elina-gården og har rundt 6 tusen hektar jord eid av en enkelt familie som har gjort seg rike gjennom ulovlig bruk av denne offentlige jorda til omfattende husdyrhold. I følge informasjon fra bøndene, er eiendomstittelen og kontrakten om disponering av offentlig land(CATP) forfalska av godseieren som hevder å være eieren av Fazenda Nossa Senhora.

Mens godseiere forfalsker dokumenter, beriker imperialistiske land, ødelegger skogene våre, utbytter bønder, dreper allmuen og urfolk, er tusenvis av små og mellomstore bønder ansvarlig for mer enn 70% av matproduksjonen som leverer til det brasilianske bordet, ifølge den siste statistikken til det Brasilianske Institutt for geografi og statistikk (IBGE).

Med denne overtakelsen av jorda i Nossa Senhora, som tidligere var utbytta til fordel for et mindretall og for å tjene utenlandske interesser, vil det nå bli tildelt flere hundre familier for å produsere mat og blomstre genererende inntekt og flytte økonomien til byene Chupinguaia, Corumbiara, Cerejeiras i regionen.

Overtakelsen skjedde akkurat ei uke etter 9. august, som er 25-årsdagen for heltemotet til bøndene som viste hard motstand mot det planlagte angrepet til godseierne og den gamle staten kjent som “Corumbiara massakren”.

Med okkupasjonen krever bøndene i praksis rettferd for forbrytelsene til jordtyven som har henda sine beisa av blodet til bøndene.

Familienes inntreden i latifundioen i Nossa Senhora blei møtt med stor entusiasme og iver fra bondemassene fra naboområdene, i tillegg til små og mellomstore handelsmenn i regionen, har alle gitt aktiv støtte gjennom matdonasjoner. I løpet av den første dagen, blei mer en 20 liter melk levert for å hjelpe mange mødre med deres små barn.

Den dyptgående allmenne krisa til byråkratkapitalismen som blei forverra av pandemien og den påfølgende forverringa av folks leveforhold med reduksjon av de allerede magre jobbene i byene i Rondônia har kasta tusenvis av arbeidere i arbeidsløshet, noe som har fått flere og flere av massene til å innse at å ta tilbake latifundioen er en vei ut av krisa, som bekrefter i praksis hva LCP har stadfesta i deres parole “Mot krisa, ta all jorda tilbake fra latifundioen!”

Inngangen til leiren med LCP-flagg, bilder av ledsagerne Manoel Ribeiro, Nelinho og Renato Nathan. Foto: Bondemotstand

Den nye jordovertakelsen har tiltrekt bønder fra flere naboregioner og har fått mange av familiene som lever i de omliggende områdene til å oppfordre familiemedlemmer til å erobre jordstykkene sine og retten til å arbeide.

Hver dag kommer flere og flere familier for å slå leir og for å kjempe for et jordstykke der de kan jobbe og produsere.

Noter

*Latifundio tilsvarer en omfattende privat landbrukseiendom , vanligvis ikke økonomisk utbyttet, derfor uproduktiv. Når de blir utbyttet, er de bestemt til dyrking av et enkelt landbruksprodukt ( monokultur), med det formål å levere til det utenlandske markedet, på grunn av storskala produksjonen.

Et av de viktigste kjennetegnene til latifundio er konsentrasjonen av eiendommer i hendene på noen få landlige godseiere, familier eller selskaper. Denne landkonsentrasjonen er assosiert med flere konflikter og kamp for jord i Brasil.