1

Tyrkia: Film fra folkekrigen

Våre tyrkiske revolusjonære kamerater har publisert en 20 minutters film fra 2014 om folkekrigen i Tyrkia, på nytt og med engelske undertekster. Filmen “Fire årstider med geriljaen” er vakker og poetisk, og skilder den rettferdige kampen som Arbeidernes og bøndenes geriljafrigjøringshær TIKKO fører under ledelse av partiet TKP/ML.

Filmen er en dokumentar med svært viktig informasjon om folkekrigen i Tyrkia. Denne folkekrigen ble initiert i 1972 og fortsetter den dag i dag. Filmen er basert på dagboka til en ny geriljasoldat i TIKKO, og all film og musikk er lagd av geriljasoldatene. Navnet på filmen er inspirert av kamerat Hakan Çakır (Yurdal) som sa til en ny geriljasoldat: 

“Du må leve her i fire årstider før du forstår geriljaen.”

I dokumentaren vil man se ideologisk, politisk og militær oppfostring, organiseringa av livet med geriljaen, arbeidet, geriljaens inngripen i aktuelle utviklinger og så videre, alt fortalt gjennom øynene og ordene til en ny geriljasoldat som opplever sine fire første årstider med geriljaen.

Mange av utfordringene for geriljaen avdekkes, for eksempel det å gjøre opp bål uten å lage røyk, å vandre om natta, å lagre mat og å lage brød, forberedelser til vinteren, å sette opp leir, vakthold mot fienden, entusiasmen når våren kommer, organiseringen av aktivitetsgrupper og så videre. Det pekes ut at kulturelt arbeid er en uatskillelig del av geriljaens liv, og filmen viser at geriljaen slett ikke er skilt fra livet og produksjonen.

Filmen viser at selv under vanskelige forhold kjenner revolusjonær kreativitet ingen grenser, ved at den er filmet med amatørkamera av geriljasoldatene selv. Musikken i filmen er lagd av kameratene Ahmet (Yetiş Yalnız) og Rıza (Murat Tekgöz) fra TIKKOs musikkgruppe.

Mange kamerater som deltok i å produsere filmen er blitt martyrer i folkekrigen. Filmen har blitt særlig viktig for å vise deres liv.

Våre tyrkiske kamerater skriver:

“Vi deler denne dokumentaren fra 2014 lagd av Kultur og kunstkommisjonen knyttet til TKP/ML og TIKKO sin Regionale Kommando i Dersim, til minne om kameratene

Ünal (Cengiç İçli),
Yurdal (Hakan Çakır), 
Sefkan (Özgüç Yalçın), 
Sinan (Haydar Arğal), 
Rıza (Murat Tekgöz), 
Ahmet (Yetiş Yalnız), 
Cem (Umut Polat), 
Munzur (Serkan Lamba), 
Orhan ( Alican Bulut), 
Tuncay (Murat Mut), 
Ferdi (Doğuş Fırat Doğan), 
Özlem (Hatayi Balcı), 
Zilan (Esrin Güngör), 
Ekin (Gamzegül Kaya), 
Aşkın (Hasan Karakoç), 
View (Samet Tosun), 
Hakan (Ersin Erel), 
Çiğdem (Hasret Tanrıverdi), 
Nergiz (Gül Kaya), 
Taylan (Mustafa Sarıca), 
Yusuf (İlker Tezer), 
Mahir (Mehmet Keleş), 
Samet (Tanju Er), 
Yetiş (Tarık Akın) og 
Haydar (Zeynel Çakıl), 

som alle ble martyrer på forskjellige tidspunkt.”

Tjen Folket Media ber alle våre lesere se filmen og oppfordrer den revolusjonære bevegelsen til å hedre martyrene i den tyrkiske revolusjonen. Den tyrkiske revolusjonære bevegelsen har nylig opplevd et voldsomt dobbeltangrep. De er angrepet av den tyske staten, som alliert med Tyrkia har dømt ti tyrkiske revolusjonære til lange fengselsstraffer. De er også angrepet av en indre fiende av høyrelikvidatorer, som har forsøkt å ødelegge partiet innenfra med høyreopportunisme og sabotasje. Partiet har overvunnet disse angrepene og marsjerer ustoppelig videre, som en del av den internasjonale kommunistiske bevegelsen og den proletariske verdensrevolusjonen.

Tyrkia er et svært land med en fot innenfor Europas dør (Thrakia). Massene kjemper heltemodig og det er en svært sterk revolusjonær tradisjon i landet. Samtidig er staten fascistisk og en halvkoloni under yankee-imperialismen. Folkekrigen i Tyrkia er av enorm betydning. Det er en skinnende rød fane i vår del av verden, og det er et knutepunkt mellom Europa og Vest-Asia, av enorm strategisk betydning.

Vi hedrer martyrene og oppfordrer våre lesere til å dele filmen.

Se flere filmer fra den revolusjonære bevegelsen i Tyrkia her: http://www.partizanmedya3net/