1

Solidaritet med politiske fanger i India

Skrevet av de spanske kommunistiske organisasjonene Iniciativa Comunista (Kommunistisk Initiativ), Organización Comunista Revolución (Kommunistorganisasjonen Revolusjon) og Partido de los Trabajadores (Arbeidernes Parti). Oversatt til norsk av en bidragsyter for TFM.

I uttalelsen står det at G. N. Saibaba og Varvara Rao er medlemmer av Indias Kommunistiske Parti (maoistene). Medlemskap i partiet er ikke offentlig, og også strengt ulovlig i India. Deres forhold til partiet er dermed ikke en sak for offentligheten. Men de sitter fengsla under anklager om å være medlem av partiet og å støtte den rettferdige og heltemodige folkekrigen som partiet leder i India.


UTTALELSE

Organisasjonene Iniciativa Comunista, Organización Comunista Revolución og Partido de los Trabajadores fordømmer sterkt den brutale undertrykkelsen rettet mot indiske revolusjonære og det indiske folk. I hovedsak er situasjonen angående de intellektuelle revolusjonære G. N. Saibaba og Varvara Rao spesielt alvorlige – begge fra Indias Kommunistiske Parti (maoistene), bedre kjent internasjonalt som CPI (Maoist).

G. N. Saibaba er en professor i engelsk ved Delhi-Universitetet med lang historie med aktivisme for det indiske folkets rettigheter og mot de systematiske menneskerettighetsbruddene utført av den indiske staten de siste tiårene. I 2013 ble det startet en etterforskning mot Saibaba og året etterpå ble han arrestert og anklaget for å ha tilknytning til den indiske maoist- og Naxalbevegelsen. Til slutt ble han i 2017 dømt til livstid i fengsel. Siden hans innsettelse i fengsel har han blitt nektet medisinsk behandling, og er nå i omtrent 90 prosent nedsatt tilstand etter å ha slitt med blant annet polio, hjernecyster og sykdom i bukspyttkjertelen.

I Varvara Raos tilfelle finner vi oss på ny hos en intellektuell og revolusjonær aktivist som har holdt på siden 1960-tallet. Rao ble arrestert flere ganger på 1970- og 1980-tallet og satt i fengsel fra 1985 til 2003. I 2018 ble han på nytt arrestert, sammen med et flertall andre indiske aktivister, og sitter nå i fengsel og avventer rettssak. Han er anklaget for å fremme vold og å samarbeide med indiske maoister under opptøyene i India under Elgar Parishad-minnesmarkeringen i januar 2018. Situasjonen hans er alvorlig ettersom Rao, 79 år gammel (pr. 09/2020), har blitt smittet av Covid-19 i fengsel og har slitt med ekstrem mental og fysisk forverring de siste månedene, og selvfølgelig uten skikkelig medisinsk hjelp.

Møtt med disse svært alvorlige tilfellene av undertrykking mot kommunister har det blitt gitt mange forskjellige former for solidaritet og blitt mobilisert på internasjonalt nivå – hundrevis av indiske universitetsstudenter protesterer, brev og manifester skrives til regjeringen, opposisjonsfigurer og intellektuelle fra hele verden uttaler seg, samt menneskerettighetsorganisasjoner og indiske folkemasser og kommunistpartier, blant mange flere. Det har dannet seg en hel kampanje for å fordømme disse grusomme tilstandene og for å vise solidaritet med disse revolusjonære politiske fangene.

Denne kraftige undertrykkelsen fra den indiske staten er relatert til en lang historie av sosiale ulikheter blant det indiske folket. En mengde av disse ulikhetene stammer fra kolonitiden, som har resultert i voldsom elendighet blant hundrevis av millioner fattige bønder og arbeidere. Den andre siden av saken er den store økningen av rikdom og makt blant store landbrukseiere, og dannelsen av et stadig mindre, mektigere og reaksjonært finansoligarki.

Disse enorme ulikhetene har satt i gang voldsomme folkekamper, som f.eks. den store indiske generalstreiken i 2019 som fikk flere hundre millioner folk ut til gatene i streik. Det indiske oligarkiet er klar over at disse sosiale tilstandene for massene ikke kan opprettholdes lenge. På grunn av dette har staten rustet seg opp med et svært kraftig militær, og utøver sterk intern undertrykking. Ifølge indiske aktivister, har denne undertrykkelsen forverret seg kraftig de siste årene etter det hindu-nasjonalistiske partiet Bhartiya Janata Partys (BJP) store valgseier i 2014.

Hykleriet er voldsomt fra borgerskapet i andre land og deres “upartiske” internasjonale organisasjoner – menneskerettighetseksperter i FN krevde i 2018 frigjørelsen av professor Saibaba grunnet hans helsetilstand og umenneskelige behandling i fengsel, men de uttalte seg ikke i det hele tatt om livstidsdommen han har fått for hans aktivisme og støtte for det indiske folkets kamp, heller ikke mot den reaksjonære indiske staten og dens brutale undertrykkelse, blant annet gjennom dannelsen av de antikommunistiske Salwa Judum-militsene og deres vedvarende mishandling av folket, og heller ikke ett ord om FN-medlemslandenes oligarkiers fortsatte samarbeid med det indiske oligarkiet.

For et par måneder siden fordømte vi undertrykkelsen mot kommunistene fra TKP/ML av de tyske og tyrkiske statene. Som man ser var ikke dette et unikt eller enestående tilfelle, langt ifra, dessverre finnes det utallige andre tilfeller av kontrarevolusjonær undertrykkelse. Denne undertrykkelsen må fordømmes av revolusjonære verden over. Proletarisk internasjonalisme er et nøkkelelement i marxisme-leninismen, det er viktig at vi setter dette ut i praksis og agiterer sammen med det indiske folket og med alle verdens revolusjonære for frigjørelsen av politiske fanger og slutten på undertrykkelse.