1

Trondheim: Solidaritet med TKP/ML

En av Tjen Folket Medias bidragsytere har tatt bilder av en aksjon i solidaritet med TKP/ML og mot den såkalte “TKP/ML-prosessen”. Aksjonen er gjennomført på Saupstad, en hovedsakelig proletarisk bydel på sørsida av Trondheim.

Bannerne lyder “Leve TKP/ML!” og “Ned med TKP/ML-prosessen!” og er flankert med to røde faner med gylden hammer og sigd. De er satt opp på en bro ved Saupstadsenteret. Under aksjonen vakte den oppmerksomhet blant forbipasserende, og noen av disse gikk umiddelbart på nett for å lese om prosessen.

TKP/ML leder den tyrkiske nydemokratiske revolusjonen som tar form hovedsakelig som folkekrigen. Denne føres av arbeider-bonde-frigjøringshæren TIKKO, under ledelse av TKP/ML. TKP/ML-prosessen er ført hovedsakelig i den tyske forbundsrepublikken (BRD), rettet mot ti tyrkiske revolusjonære. De er nå, etter flere år med rettsprosess, dømt til mange års fengsel kun under anklager om medlemskap i TKP/ML.

De borgerlige statene kriminaliserer revolusjonen, selv når denne retter seg mot reaksjonære fascistiske regimer som den tyrkiske staten og dens nåværende leder Erdogan. Imperialistene later som de er mot Erdogan, men har ingen skrupler med å fengsle tyrkiske revolusjonære på oppdrag av Erdogan-regjeringen.

Revolusjonære i Europa må kvitte seg med sine illusjoner om vestlig borgerlig demokrati.

Leve TKP/ML! Revolusjon er aldri kriminelt!