1

Demonstrasjon mot SIAN på Hamar

Til tross for Rødts forsøk på å få folk bort fra Østre Torg der SIAN i dag avslutta turneen sin, blei det en vellykka motdemonstrasjon i dag på Hamar med mye musikk, sang og rop. Ifølge NRK møtte det opp rundt 150 motdemonstranter. To av dem blei bortvist. Også en av fascistene skal ha blitt bortvist.

SIAN snakka til lyden av ulike instrumenter, roping av slagord og risting og dunking i gjerdene. Motdemonstrantene holdt støyen gående gjennom hele demonstrasjonen, og gjorde en god jobb. De skulle bare vært mange flere, og det hadde de nok vært om ikke Rødt hadde ødelagt med å lage et alternativt arrangement et helt annet sted i byen. Rødt oppretta denne mot-mot-demonstrasjonen til tross for at det var Rød Ungdom som sto som arrangør av den opprinnelige, konfonterende motdemonstrasjonen. 

Rødts arrangement inneholdt både kulturinnslag og politiske appeller. Det er vel og bra. Det kunne også vært en bra måte å vise motstand på og skape samhold mellom antirasistene, men å ha det samtidig som dette skjer et annet sted i byen er mer ødeleggende enn forenende. Det splitter miljøet, og det legger til rette for at fascistene skal få rekruttere i fred og at de får trakassert uskyldige folk. Noe som harmonerer dårlig med verdiene de baserer markeringa si på: “fellesskap og samhold, tilhørighet og inkludering, nestekjærlighet og varme”.

Akkurat kl.15, da det egentlig skulle være ferdig, kutta politiet strømmen og SIAN måtte motvillig pakke sammen. Dette var årets siste annonserte arrangementet, men Thorsen har varsla mer aktivitet også seinere i år. Alerta, alerta!