1

Rødts dobbeltkommunikasjon om rasisme

På vegne av ledelsen i partiet Rødt har Bjørnar Moxnes og Seher Aydar skrevet en kronikk i dagbladet der de angriper “bråkmakere”, hevder Norge er et lite rasistisk land der det er gode muligheter for å bekjempe rasismen, og at dette blant annet må skje ved å la politiet gjøre jobben sin. De kaster rasisme-analysen fra egne programmer ut av vinduet i sin iver etter å omfavne politiet og det borgerlige demokratiet.

Slik vinner vi over rasismen heter artikkelen, men den løfter på ingen måte fram hva Rødt har vedtatt i sine programmer om hva rasisme er og hvor det kommer fra. Artikkelens hovedtese er at rasismen kan overvinnes innenfor systemet, og i samarbeid med politi og myndigheter. Imperialismen nevnes ikke, og statlig rasisme ignoreres også.

Ser vi kronikken i sammenheng med Rødt sitt program, er det tydelig at partiet dobbeltkommuniserer. I borgerlig media slutter de rekkene med staten og kapitalen, mot den konsekvente antifascismen. I programmene som spiller en rolle internt og i debattene i partiet selv, gir de en rekke konsesjoner til venstrefløyen i partiet og partimedlemmene som er aktive antifascister, ved å gi en langt mer korrekt beskrivelse av rasismen og kampen mot den. Dette er typisk for sosialdemokratiske partier. De blidgjør venstresida med programmer ingen andre leser, samtidig som de ellers opptrer fullstendig lojalt overfor den borgerlige staten.

Rødt-lederne angriper “bråkmakere”

Kronikørene hevder at en historisk mulighet kan bli ødelagt av vold, når de skriver:

“Nå har vi en historisk mulighet til å engasjere mange mennesker mot rasisme. Denne kampen er altfor viktig til at vi kan la den bli ødelagt av vold.” (…) “I kjølvannet av drapet på George Floyd”

Men hvorfor er det en historisk mulighet nå? Hva med alle de tidligere drapene? Og hvordan er alle menneskene blitt engasjert denne gangen? De overser at årsaken til den enorme oppmerksomheten akkurat nå, er at massenes raseri har flommet over og at det er blitt opptøyer over hele USA. Etter drapene på Trayvon Martin og Eric Garner så vi ikke det samme. Volden har ikke “ødelagt” muligheten – volden har tvert om vært en av de viktigste faktorene som har tvunget fram engasjementet, fordi den ikke kunne forties eller ignoreres, slik borgerlig media rutinemessig gjør med de fredelige og breie protestene som Rødt-ledelsen foretrekker.

Rødt-lederne snur verden på hodet

Kronikørene sier at SIAN nører opp under muslimhat, men at de har liten støtte:

“Gruppa SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) nører opp under frykt og hat mot muslimer.” (…) “SIANs hatprat har i utgangspunktet svært liten støtte.” 

Her snur de verden på hodet, og viser at de ikke bruker marxismen til å forstå virkeligheten. SIAN er uttrykk for muslimhatet, muslimhatet har nøret opp under slike grupper som SIAN (og NDL, Pegida, Demokratene osv.). Og problemet er at dette muslimhatet ikke har “liten støtte”, men tvert om har en solid materiell basis i imperialismen, i vestlig (særlig yankee-) imperialisme i Nord-Afrika og “Midt-Østen” og i “krigen mot terror”.

Videre har muslimhatet også basis i statens og myndighetenes rasistiske innvandringspolitikk, deres hets mot flyktninger, deres krav om “streng innvandringspolitikk”, innvandringsstoppen vedtatt i stortinget, det stadige snakket om “integreringsproblemer og så videre. Frp satt nettopp i regjering, og det er svært lite som skiller den mest reaksjonære fløyen i Frp fra SIAN, verken i verdensbilde, konkrete politiske forslag, eller i retorikk. Muslimhatet hadde justisministeren i den norske regjeringa, og Rødt-ledelsen hevder de har “lite støtte”!

Det er sant at muslimhat har lite støtte blant massene, hovedsakelig de dypeste og breieste massene. Men i borgerskapet og deler av småborgerskapet er muslimer hatobjekt nummer én. Dette er den sosiale basisen for grupper som SIAN.

Så lenge det finnes en økonomisk basis (imperialisme og kapitalisme) og en sosial basis (innvandringsmotstand og muslimhat i borgerskap og småborgerskap) vil det komme til uttrykk i politiske grupper som SIAN (eller NDL, Pegida, Soldiers of Odin, Norgespatriotene, Demokratene, FMI osv.). Når man snakker om å “bekjempe rasisme” må man forstå at det ikke er rasistenes ideer som skaper det rasistiske systemet, men tvert om – det rasistiske (imperialistiske, kapitalistiske) systemet som skaper rasistiske forestillinger hos en del folk.

Rødt-ledelsen hevder at volden bekrefter SIANs retorikk:

“Men voldsbruk på motmarkeringer fører til at SIAN kan vise til påstanden sin om «voldelige muslimer».”

Når Rødt snakker om kvinnediskriminering så er de som regel påpasselige med å ikke klandre de som utsettes for diskrimineringen for å ha oppfordret til den eller legitimert den. De insisterer på at hvordan kvinner kler seg eller oppfører seg ikke skal oppfattes som en invitasjon til seksuell trakassering. Men i dette spørsmålet mener de åpenbart at om menn med vest-asiatisk utseende lager bråk, så bekrefter det rasistenes verdensbilde. Dette er farlig tenkning, for det legitimerer faktisk rasismens verdensbilde.

Rødt-ledelsen sier her at menn som ser ut som de kan være muslimer(!), alle sammen må oppføre seg pent, hvis ikke bekreftes rasismen. Eller, rasisme skapes av at enkelte med utenlandsk utseende ikke oppfører seg bra. Eller, rasisme skapes av de som utsettes for rasisme. Det er som å høre svarte kjendiser i USA, som river seg i håret over svart ungdom som hører på hiphop og har bukselinningen under hofta.

Det er et farlig fokus – for antirasister må konsekvent stå fast ved at rasisme aldri er legitimt, uansett hvordan folk oppfører seg, for rasistene henviser alltid til hvordan enkelte innenfor en gruppe oppfører seg. Carl I. Hagen sier “ikke alle muslimer er terrorister, men alle terrorister er muslimer”. Det henvises til rom-folk som stjeler og til somaliere som misbruker NAV-støtteordninger og til at enkelte grupper er overrepresentert på enkelte statistikker. Om man går videre på veien Moxnes og Aydar begynner å vandre på her, havner man fort i grumsete farvann. “Somaliere som misbruker ordninger gjør at Frp kan vise til sine påstander”, kunne Rødt-lederne sagt noe slikt?

Konsekvente antirasister må avvise sjåvinisme uansett. Som marxister forstår vi at det ikke er hovedsakelig hudfarge, nasjonalitet eller religion som skaper “overrepresentasjon” eller vold, men at vi finner røttene i samfunnets basis, i produksjonen, i økonomien – vi finner det i klasseforhold og i det imperialistiske systemet.

Rødt-lederne omfavner politiet og grunnloven

Rødt-lederne skriver at “bråkmakernes” vold svekker kampen:

“Voldsbruken svekker kampen mot rasisme. Rødt tar klart avstand fra den.” (…) “Men det betyr ikke at vi legger skylda på politiet for bråkmakernes handlinger i Oslo sist helg.”

Det er altså en tydelig front mot de som gjør opprør. Enhver rest av revolusjonær ånd er vekk fra Rødt-ledelsens tilnærming til virkeligheten. De fordømmer massenes rettferdige opprør i den feilaktige forestillingen at vold rammer utøveren mer enn den som utsettes. De vil at massene skal være forsvarsløse og akseptere systemets vold uten å slå tilbake.

Rødt-lederne støtter politiet og støtter SIANs “ytringsfrihet”:

“Politiet gjør jobben sin når de beskytter den grunnlovsfestede retten til ytringsfrihet.” (…) “Det er imidlertid ingen innskrenking i ytringsfriheten hvis politiet begrenser aggressive rasistaksjoner til sentrale områder av en by.”

Dette sitatet bør man merke seg, for det viser hvor frastøtende langt Rødt-lederne har beveget seg vekk fra antifascisme og også fra de som utsettes for politivold og trakassering. Der Rødt tidligere var for å forby fascistisk organisering, slår de nå fast at den skal beskyttes av “ytringsfriheten”. Og de omfavner politiet. “Politiet gjør jobben sin”, sier både Rødt-Moxnes og Frp-Listhaug. De forenes fullstendig i forsvaret av det borgerlige voldsapparatet og politiets tolkning av loven.

Det er et hav av forskjell på å bekjempe fascismen med alle midler, og det å støtte politiets forsvar av fascistenes organisering og propaganda. Man havner rett og slett på forskjellig side av sperregjerdene. Hvor havner Rødt-ledelsen den dagen fascismen, på fullstendig lovlig vis, kommer til regjeringsmakt? Når vil massenes rett til å forsvare seg mot fascismen veie tyngre enn forsvaret av den borgerlige “lov og orden”?

Rødt-lederne mener rasismen kommer fra folket

Rødt-lederne hevder at Norge er lite rasistisk fordi folk flest er lite rasistiske:

“Mulighetene for å føre en effektiv kamp mot rasisme i Norge er gode. Selv om det fins fordommer mot muslimer, så har grupper som SIAN veldig liten støtte blant folk flest. Norge er blant landene i Vest-Europa der folk har mest positive holdninger til innvandrere og religiøse minoriteter.”

Her reduseres kamp mot rasisme til en kamp mot fordommer. Fordommer er nesten umulig å fjerne. Mennesker er begrensa av sine subjektive erfaringer og sin begrensa horisont. Vi er begrensa av våre sanser, og de færreste evner å forstå alt. Men hovedsakelig begrenses vår horisont i dag av borgerskapets ideologiske hegemoni. Herskernes tanker er de herskende tanker, som Marx så korrekt slo fast. Er rasisme en politisk kamp, eller en kulturell kamp? Slik Rødt-lederne formulerer seg her, blir det en kulturkamp, og en slik kamp er man dømt til å tape innenfor imperialismen og det borgerlige samfunnet! Det er helt umulig å tvinge fullstendig ikke-rasistiske tanker ned over en rasistisk basis. Den økonomiske og sosiale grunnmuren i samfunnet vil igjen og igjen avle rasistiske fordommer. Kampen mot fordommene blir en evig kamp mot vindmøller.

Om en slik kamp føres korrekt, og på en måte som gavner den større bevegelsen, kan den tjene strategien. Men når kampen skal føres med hyllester til politi og grunnlov, er det åpenbart at dette ikke tjener til å undergrave kapitalismen, men tvert om til å bevare den – og dermed bidrar man også til å bevare grunnlaget for rasismen. Kampen mot rasistiske fordommer, blir en kamp for å bevare de forholdene som med nødvendighet vil avle disse fordommene.

Forøvrig maler de et fullstendig feil bilde av Norge. Den norske staten er en imperialist og en rasist. Norsk politi utøver statlig rasisme hver dag. Den norske regjeringen fremstiller flyktninger som en trussel mot velferd, lov og orden. Norske muslimer opplever ofte hets og svarte ungdommer opplever ofte trakassering og diskriminering. 

Det er sant at massene ikke generelt er rasister, men problemet med rasisme har aldri vært et problem med massene! Rasismen kom aldri fra de breie folkemassene! Det var ikke franske bønder og engelske industriarbeidere som koloniserte Afrika og solgte slaver! Det var ikke tyske arbeidsfolk som planla jødeutryddelsen!

Igjen beveger Rødt-lederne seg ut i svært grumsete farvann, der rasismen i samfunnet plutselig er direkte forbundet med holdningene blant folk. Den opplyste eliten slipper unna, og de dumme fordomsfulle massene havner i skuddlinjen for disse “antirasistene”. Følger vi Aydar og Moxnes sin logikk må vi konstatere at Polen eller USA er mer rasistisk enn Norge(!) fordi massene der er mer fordomsfulle(!!).

Legger vi marxismen til grunn derimot, vil vi konkludere fullstendig annerledes. Rasismen kommer av imperialismen og av herskernes behov. Fordommer blant massene vokser fram av disse behovene, og fra den politisk-ideologiske kampen borgerskapet fører for å spre sin ideologi blant folk.

Rødt-lederne varsler at de vil ta kontroll over markeringer og gjøre de fredelige:

“Partier, organisasjoner og fagbevegelse må nå gå sammen og sikre godt organiserte, fredelige markeringer.”

De forsøker med andre ord å overta massenes egne bevegelser, og føre dem inn i ordna borgerlige former. Og de sier i avisa Klassekampen at de vil bistå Antirasistisk senter i å kvele de opprørske protestene.

Rødt-lederne bryter systematisk med partiets programmer

Systematisk bryter deres kronikk med partiets eget vedtatte arbeidsprogram, der partiet har skrevet at:

“Rasisme (…) er innvevd i kapitalismen. Rasistiske forestillinger om «de andre» har vært brukt enten som en unnskyldning for kapitalismens fremferd og politikk, eller for å spore av motstand mot politikk ved å fremstille bestemte grupper som syndebukker.”

Er det ikke nettopp dette disse Rødt-lederne selv bidrar til, ved snakket om “bråkmakere” som bekrefter fascistenes hets om “voldelige muslimer”?

I arbeidsprogrammet står det også:

“Det har vært en sterk vekst i rasisme og høyreekstremisme som bygger på rasisme i Europa de siste tiårene. I enkelte land er det også fremvekst av fascistiske organisasjoner. Det har særlig vært en økning i hat mot muslimer, noe 22. juli-terroren var et brutalt uttrykk for. Men også jøder, samer, rom, asylsøkere, afrikanere og andre opplever rasisme. Politikere i flere land, også i Norge, spiller på frykt ved for eksempel å hevde at innvandring truer velferdsstaten, eller at muslimer truer norsk kultur. Rasisme er farlig fordi det fører til utestengelse, hat og vold, og fordi det splitter arbeiderklassen.”

Dette harmonerer dårlig med deres påstand i kronikken om at Norge er et lite rasistisk land og at politiet “gjør jobben sin” når de beskytter grupper som SIAN.

I samme program skriver de:

“Rasismen hindrer oss i å se hvem som egentlig tjener på dagens system.”

Dette perspektivet er helt vekk fra kronikken, der de maler et bilde av at rasismen kan bekjempes innenfor dette systemet og i samarbeid med de som tjener på det, det vil si i samarbeid med den borgerlige staten og dens politi.

I sitt vedtatte prinsipprogram skriver partiet at:

“Rasismen har historisk vokst fram som en nødvendig ideologi for å forsvare kolonialisme og slaveri, og rettferdiggjøre undertrykking av folkegrupper. I vår tid tjener rasismen som et ideologisk forsvar for rike og vestlige lands utnyttelse av, og krigføring mot, fattige land i andre verdensdeler. Uten rasismen som deler mennesker inn i «oss» og «dem» ville europeiske myndigheter aldri være i stand til å rettferdiggjøre den umenneskelige interneringen av flyktninger i overfylte leirer langs Middelhavet. Rasisme mot minoriteter er et betydelig samfunnsproblem i Norge. Det har vært en sterk vekst i rasisme, høyreekstremisme og fascistiske organisasjoner og partier i Europa det siste tiåret. Også i Norge har rasismen økt. Spesielt har det vært en markant økning av antisemittisme og rasisme rettet mot muslimer.”

Hvordan harmonerer dette med kronikken Moxnes og Aydar har skrevet til Dagbladet? Dette er helt vekk fra perspektivet! Rasisme handler om fordommer blant folk, statlig rasisme er vekk, Norge er lite rasistisk, og fascistenes ytringsfrihet må forsvares – er ikke dette det motsatte av hva programmet sier? 

Programmet sier også:

“Rasismen brukes for å splitte arbeiderklassen, som må bygge klassesolidaritet på tvers av ulike skillelinjer for å bli en sterk politisk kraft.”

Men til syvende og sist vil ikke Rødt gjøre proletariatet til en politisk kraft, for politisk makt vokser ut av geværløpet og uten en folkehær har folket ingenting. Hvis ikke massene engang kan kaste hagemøbler på politiet, så er det åpenbart at de skal holde seg langt unna geværene slik Rødt-ledelsen ser det. Rudolf Nilsens verselinje “tvers igjennom lov til seier” kan de synge som en ren anakronisme, men når alt kommer til alt må “politiet gjøre jobben sin” og Rødt-ledelsen skal hjelpe dem med det.