1

Tyskland: Nazistiske nettverk i politiet og militæret

Nok en gang avsløres fascistiske nettverk og utbredelsen av nazistiske standpunkt i tysk politi. I løpet av dette og det foregående året har det vært en serie avsløringer som viser at tysk politi og militærvesen er fullt av nazister, og at disse forbereder vold og terror mot venstresida.

Våre kamerater i Tyskland skriver om at 250 våpen er tatt i beslag forrige fredag i et politiraid mot en nazist. De skriver i saken at leserne må merke seg at nazistene og staten ruster opp foran de kommende klassekampene. De skriver at revolusjonære må ta de nødvendige forholdsreglene, og at bare et kommunistisk parti er det nødvendige bolverket mot reaksjonen.

Norske ABC nyheter skriver også om aksjonene mot fascister i politiet:

Tysk politi slo til mot høyreekstreme kollegaer

“Over 200 politifolk deltok i aksjonen mot 34 politistasjoner og private hjem. Elleve politifolk er mistenkt i saken, og under aksjonen ble det fastslått at en rekke politifolk har spredt høyreekstrem propaganda i chattegrupper på internett. Et av de over 100 bildene som var delt på WhatsApp, forestiller en flyktning som er manipulert inn i ett nazistenes gasskamre under andre verdenskrig.” (ABC nyheter)

Dette er langt fra de første avsløringene av fascister innenfor det tyske voldsapparatet. Tidligere i år lagde Deutche Welle en lengre reportasje om et nazistisk nettverk innenfor militæret. Disse ble avslørt da de organiserte, planla og hadde begynt konkrete forberedelser til sabotasjeaksjoner og kuppforsøk:

Nazistene hadde opprettet et nettverk med grupper av militært personell over hele Tyskland. De hadde samlet våpen, laget konkrete planer, holdt felles treninger, distribuert oppmøtesteder for aksjoner. De hadde også skaffet til veies 200 likposer til fiender som sto på deres likvidasjonslister. Nazistnettverket forberedte seg på “Dag X”, der de skulle slå til for å destabilisere Tyskland, likvidere utpekte fiender (for eksempel ledere for flyktningorganisasjoner) og organisere et kupp. Blant tyske nazister omtales “Dag X” som dagen der den tyske forbundsrepublikken kollapser i en krise, og nazistenes plan er å utnytte kollapsen.

Selv om et kupp kan synes usannsynlig, hadde gruppen gjort en rekke helt konkrete tiltak. Våpen var samlet, det var holdt felles treninger, det var laget og distribuert oppmøtesteder og handlingsplaner og så videre. Dessuten var det ikke snakk om tenåringer på gutterommet, men om yrkesmilitære med krigserfaring fra for eksempel Afghanistan.

Reportasjen avslører også planleggingen av et “falsk flagg”-angrep, der en tysk nazist forkledd og registrert som syrisk flyktning skulle gjennomføre et væpna angrep på det østerrikske “Frihetspartiet”, et rasistisk parti, for å piske opp stemningen mot flyktninger og for å bidra til destabilisering.

En tysk byråkrat foreslår å gjeninnføre verneplikten for å hindre fascistisk dominans i forsvarsmakten. Et slående eksempel på hvordan borgerlige krefter utnytter enhver situasjon til å fremme reaksjon og enda mer militarisering.

Det 2. kompaniet av de tyske militære spesialstyrkene KSK ble i vår nedlagt etter avsløringer om at kompaniet var fullstendig gjennomsyret av nazister og nazistiske holdninger som kom til uttrykk på forskjellig vis. Nesten 50.000 kuler med ammunisjon og mer enn 60 kilo eksplosiver hadde “forsvunnet” fra kompaniet, og den tyske etterretningstjenesten anslo minst 20 nazister i kompaniet og at det til dels hadde fått sin egen kommandostruktur som ikke kunne sees på som lojal overfor forbundsrepublikken. Forsvarsministeren tok dermed beslutningen om å legge ned kompaniet og delvis omstrukturere hele KSK. Tysk etterretningstjeneste har offisielt i 2019 anslått at det er rundt 600 mistenkte fascister i den tyske hæren.

Avslutningsvis må det slås fast noen vesentlige punkter. For det første er BRD, den tyske forbundsrepublikken, en fortsettelse av Hitlers tredje rike. Oppgjøret i 1945 var særdeles halvhjertet og det vest-tyske byråkratiet ble fylt opp av gamle nazibyråkrater. For det andre er forsvaret og politiet i alle borgerlige stater som hovedregel kjennetegnet ved sterke fascistiske sympatier, samt mye rasisme og kvinnehat.

To eksempler på hvor voldsapparatet lener seg, er hvordan 80% av norske offiserer støtter partiet Høyre og hvordan politi og militær responderte på den tyske invasjonen i 1940. Politiet opprettet raskt samarbeid med okkupasjonsmakten og hjalp disse med jakten på både kommunister og jøder. Innen hæren var sympatien med NS, og i enda større grad Tyskland, enormt mye større enn i befolkningen forøvrig.

For det tredje må det slås fast at fascismen vokser fram fra systemet selv, og ikke utenfra. At det vokser fram nazistiske nettverk og sympatier innen borgerskapets væpna styrker er mer regel enn unntak, og denne tendensen vil styrke seg når den politiske polariseringen og klassekampen skjerpes. Den borgerlige staten militariseres mer og mer i de imperialistiske landa, imperialismen betyr – som Lenin sa – reaksjon over hele linja. Borgerlige krefter, innenfor og utenfor statsapparatet, gjør konkrete forberedelser på kontrarevolusjonær represjon og terror.

Det er slik våre tyske kamerater slår fast, revolusjonære må ta sine forholdsregler og alle revolusjonære må intensivere arbeidet for å utvikle den revolusjonære bevegelsen og særlig for å rekonstituere det kommunistiske partiet.

Lenker:

Exploring Right-Wing Extremism in Germany’s Police and Military (Spiegel)

What is Day X, the political and economic collapse that German neo-Nazis await?

The German military has a Nazi problem (Washington Post)

Body Bags and Enemy Lists: How Far-Right Police Officers and Ex-Soldiers Planned for ‘Day X’ (New York Times)

Germany to restructure special forces to tackle far-right leanings (Financial Times)

Rekordmange høyreekstremister i Tyskland (Vårt land)

German authorities dismiss threat of far-right ‘enemy lists’ (DW)

Germany: Bring back conscription to fight extremism, ombudswoman says (DW)

KSK: German special forces company dissolved due to far-right concerns (DW)

Propaganda fra KSK: