1

Bussjåfører i streik

Oppdatert 20. september

Etter brudd i meklingene i natt er nå 3.800 bussjåfører på Østlandet tatt ut i streik, og Fellesforbundet varsler at dette bare er begynnelsen, og at de til sammen har over 10.000 sjåfører som kan tas ut i streik. Det vil i så fall kunne stoppe busstrafikken i hele landet. 

NRK melder at streiken vil fører til en rekke innstillinger i Oslo og Viken. Alle Ruters by- og regionbusser i Oslo og gamle Akershus, og flere av bussene til Vy, Unibuss, Brakar og Østfold kollektivtrafikk står. 

Forbundssekretær Dag Einar Sivertsen i Fellesforbundet sier de ikke kjøper NHOs argumentet om at de ikke kan innfri kravene for å redde arbeidsplasser og unngå permitteringer som følge av pandemien: 

“Det skulle være mulig å få til også i de økonomiske tidene som selskapene påstår at de er oppe i.” 

Forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet sier at de aldri fikk en skikkelig forhandling om løsninger. “Avstanden mellom partene var for stor, vi var på hver vår planet. Vi kom aldri inn i en ordentlig diskusjon om løsninger.”

I en avtale fra 2004 mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiversiden ble det enighet om å løfte bussjåførene med lønn og kompetanse, for å komme opp på nivå med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet sier denne nå er brutt: “De snakker som om de ikke er med på den, og forholder seg ikke til kravene våre”.

Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund Jane Brekkhus-Sæthre sier anbudskonkurranser i transportsektoren har ført til press på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, færre hele stillinger, og vanskeligere med å rekruttere sjåfører: “Slik det er nå, er det nesten ikke mulig å leve av lønna. Mange av dem som kjører buss nå er pensjonister med AFP ved siden av jobben som bussjåfør.”

Pressevakt i Ruter Øystein Dahl Johansen sier de frykter økt press på bane og trikk nå: “Vi står nå midt oppe i en pandemi, der vi skal holde avstand til hverandre. Da frykter vi økt press på andre kollektive reisemåter.”

Fri fagbevelse skriver forøvrig en oppdatering om lønnsoppgjøret hittil, da det har vært og pågår forhandlinger i alle bransjer. De avdekker at Fellesforbundets ledelse har gitt etter på et av sine fremste krav. Forbundet har tidligere krevd at eierne må forskuttere sykepenger, slik de gjør for funksjonærer allerede. Om arbeidere blir syke må de vente på NAV, potensielt i flere uker, om man går utover arbeidsgiverperioden.

Det pågår flere lønnsoppgjør nå, med forhandlinger mellom fagforeninger og næringslivets organisasjoner. Nærmere 1000 vektere er allerede i streik. Fri fagbevegelse skriver også om vekterstreiken.

Meklingene i forhandlingene for bussjåførene er et korporativt grep der staten mekler mellom partene i lønnsforhandlingene. Dette er et uttrykk for korporativismen i det norske samfunnet, og skjer rutinemessig i lønnsoppgjørene. Det er kanskje bare et spørsmål om tid før staten og kapitalistene bruker pandemien som påskudd til å stoppe en streik med tvungen lønnsnemnd.