1

Formann Gonzalos historiske tale fra buret

Den 12. september 1992 ble Gonzalo arrestert av den gamle peruanske statens væpna styrker. Han hadde da ledet Perus Kommunistiske Parti gjennom hittil 12 år med folkekrig. Dette var de fattige massene i Perus krig, der de kjempet for å bygge sin nye stat – folkerepublikken Peru. Kort tid etter at han ble tatt til fange, den 24. september 1994 ble han presentert for pressen, hvor han benyttet muligheten for å tale til partiet, folkehæren og massene i Peru. Bidragsytere til Tjen Folket Media oversatte denne historiske talen i fjor, og lagde en video av talen med norsk tekst. På talens 28 årsdag publiserer vi talen og videoen av talen på nytt.


Formann Gonzalos Tale

24. september 1992

Kamerater i Perus Kommunistiske Parti!

Soldater i Folkets Geriljahær!

Det peruanske folk!

Vi lever i historiske tider, og hver og en av oss vet at dette er tilfellet. La oss ikke lure oss selv. I disse tider må vi styrke alle krefter for å konfrontere utfordringer og fortsette med oppgavene våre. Og vi må erobre målene våre! Suksessene! Seirene! Det er dette som må gjøres.

Vi er her som barn av folket og vi kjemper i disse grøftene. De er også skyttergraver, og vi gjør det fordi vi er kommunister! Fordi vi forsvarer folkets interesser, partiets prinsipper og folkekrigen. Dette er hva vi gjør og hva vi skal fortsette å gjøre!

Vi er her under disse omstendighetene. Noen tror at dette er et stort tap. De drømmer! Drøm videre. Dette er simpelt enn en skramme, ikke mer! En hump i veien! Veien er lang og vi kommer til å komme fram, og vi vil seire! Du skal se, bare vent!

Vi må fortsette på oppgavene framsatt av sentralkomiteens tredje plenum. Et storslått plenarmøte! Vær oppmerksom på at implementeringen av disse kriteriene allerede er i gang, og det vil fortsette. Vi vil fortsette å anvende den fjerde planen for strategisk utvikikling av folkekrigen for å erobre makta. Vi skal fortsette å utvikle den fjerde militærplanen for å føre makterobringen. Dette er et oppdrag, som vi skal gjennomføre, for det vi er og for plikten vi har ovenfor proletariatet og folket!

Vi sier klart og tydelig i dag at den demokratiske veien har begynt å utvikles som en vei for frigjøring, en vei for folkets frigjøring! Dette er tilfellet som utfolder seg. Vi bør tenke med en stor historisk sans. La oss slutte å lukke øynene våre. La oss se realiteten, la oss se på Perus historie. Se på attende, nittende og tjuende århundre og forstå dem! De som ikke forstår blir blinde, og den blinde tjener ikke landet, tjener ikke Peru!

Vi mener at det attende århundre var en veldig klar lærdom. Tenk på dette, vi ble dominert av Spania. Og se på hva deres blodsuging førte oss til? Det førte oss til en dyp krise, og som konsekvens ble Peru delt. Det er her begynnelsen av nåværende Bolivia stammer fra. Dette er ikke vår påstand, men fakta.

Nåvel, det forrige århundre; engelsk dominans. Hvor ledet rivaliseringen deres mot Frankrike oss? Til en annen stor krise; 70-tallet under det forrige århundre. Resultatet? Krigen med Chile. La oss ikke glemme! Hva skjedde? Vi mistet territorium. Landet vårt tok et slag, tross helter og folks blodsutgytelse. Vi må lære fra dette!

Det tjuende århundre. Hvordan ligger vi an? I det tjuende århundre er vi dominert av imperialismen, hovedsakelig nord-amerikansk imperialisme. Dette er reelt, og alle vet det. Hvor har dette ledet oss? Utenom krisen på 20-tallet befinner vi oss her og nå i den verste krisen i det peruanske folks historie. Utifra lærdommene vi kan trekke fra de forrige århundrene, hvilke kommer vi på? Atter en gang er landet i fare, igjen er republikken i fare og igjen er territoriet vårt i fare. Det kan lett gå tapt, ut av interesser. Dette er situasjonen; dette er det de har brakt oss til. Men vi har den faktoren at vi har realisert en peruansk revolusjon, en folkekrig, som stormer frem og som vil fortsette å gjøre det. Hvor har dette ført oss? Til en strategisk likevekt. Dette må forstås godt. En strategisk likevekt! Den materialiseres i en kritisk situasjon. Hva har 12 år (med folkekrig) utrettet? Det har vist klart for verden, men hovedsakelig for det peruanske folk, at den peruanske staten, den gamle peruanske staten er en papirtiger som er tvers gjennom råtten. Dette har blitt bevist!

Så, la oss tenke på faren for at nasjonen, at landet kan oppdeles. At nasjonen er i fare. De vil splitte den. Hvem vil gjøre det? Som alltid, imperialismen, de som utnytter og de som hersker. Hva bør vi gjøre nå? Hva er vår oppgave? Å skyve frem folkets frigjøringsbevegelse og at vi utvikler den gjennom folkekrigen. Fordi det er folket, og alltid folket som har vært de som har forsvart landet, som har forsvart nasjonen. Det krever at vi danner en folkets frigjøringsfront. Det krever at vi skaper og utvikler Folkets Geriljahær som en folkets befrielsesarmé. Dette er hva vi må gjøre! Vi skal gjennomføre det, og dere skal bli vitner til det.

Til slutt, hør på dette. Som vi ser i verden, marsjerer maoismen ustoppelig fram for å lede den nye bølgen med proletarisk verdensrevolusjon. Hør godt etter og forstå! De som har ører, bruk dem. De som har forståelse, og det har vi alle, bruk den! Nok tull! Nok uklarheter! La oss forstå det! Hva utfolder seg i verden? Hva trenger vi? Vi trenger at maoismen blir legemliggjort. Den legemliggjøres gjennom å generere kommunistiske partier for å drive og lede den nye store bølgen av proletarisk verdensrevolusjon som er på vei.

Alt de fortalte oss, den tomme og tåpelige praten om den sagnomsuste “nye epoken med fred.” Hvor er den nå? Hva med Jugoslavia? Hva med de andre stedene? Det er en løgn, alt ble politisert. I dag er det kun én realitet; de samme pådriverne til første og andre verdenskrig forbereder nå en tredje ny verdenskrig. Vi bør vite dette, og at vi som barn av en undertrykt nasjon er en del av opprøret. Vi kan ikke tolerere dette! Nok imperialistisk utnytting! Vi må gjøre ende på dem! Vi er av den tredje verden, og den tredje verden er grunnlaget for den proletariske verdensrevolusjonen, på én betingelse; At de kommunistiske partiene fører og leder. Dette er hva vi må gjøre!

Vi tenker følgende; Neste år er det hundreårsjubileet for formann Maos fødsel.  Vi må feire disse 100 årene! Vi organiserer dette med kommunistpartiene. Vi ønsker en feiring av en ny type, som er den bevisste forståelsen av betydningen av formann Mao for verdensrevolusjonen. Vi begynner feiringen dette året og fullfører den neste år. Dette vil bli en stor feiringsprosess. Jeg vil her utnytte begivenheten for å hilse det internasjonale proletariatet, de undertrykte nasjonene i verden og Den Revolusjonære Internasjonalistiske Bevegelsen.

LENGE LEVE PERUS KOMMUNISTISKE PARTI!

FOLKEKRIGEN VIL SEIRE TIL SLUTT!

VI HILSER DEN FRAMTIDIGE GRUNNLEGGELSEN AV FOLKEREPUBLIKKEN PERU!

ÆRE TIL MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

Og sist men ikke minst: HEDER OG ÆRE TIL DET PERUANSKE FOLKET!