1

Støtt busstreiken – nei til mekling!

Busstreiken fortsetter men nå forsøker staten allerede å ta korporativistiske tiltak for å slå ned på den. Som TFM tidligere har skrevet kunne skje, vil riksmeklingsmannen bruke Covid-19 som påskudd for å tvinge bussarbeiderne tilbake i jobb uten å få fullt gjennomslag for sine krav. Vi støtter fortsatt streik og vi reiser også den korrekte linja mot statlig innblanding i streikeretten og mekling.

Streikerett er en rettighet som proletariatet har kjempet og blødd for. Mekling og tvungen lønnsnemd er korporativistiske tiltak som bryter med de borgerlig-demokratiske rettighetene.

Det er blant annet Fri Fagbevegelse som melder at partene i busstreiken er kalt inn til mekling i morgen 30. september. Riksmekleren frykter streiken vil gi økt korona-smitte, og har derfor kalt inn sjåførene og arbeidsgiverne til møte. Etter loven har ikke partene plikt til å møtes til ny mekling før det har gått fire uker, og streiken er nå på den niende dagen. 

Derfor streiker bussjåførene.

Omfanget av streiken er også en årsak for det ekstraordinære møtet. Det er nå 8300 sjåfører i streik og Oslo, Viken, Rogaland, Vestland, Trøndelag og Finnmark er ramma, samt alle Boreals avdelinger over hele landet, og alle sjåførene i Kristiansandsområdet. 

Da det blei brudd i forhandlingene og sjåførene gikk ut i streik sto partene så lang fra hverandre at riksmekleren ikke hadde laget ei skisse til løsning ei gang. 

I Bergen har streikende sjåfører delt ut ti tusen gratis munnbind til passasjerer på Bybanen. Munnbindaksjonen skal etter planen fortsette fram til torsdag. Da skal det være ei stor felles markering med alle forbunda som er i streik. Roger Moum, leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening forteller til FriFagbevegelse at det er stor kampvilje hos sjåførene og at munnbindkampanjen er blitt godt mottatt og at de opplever stor støtte fra publikum: “Jeg har vært på seks forskjellige steder siden klokka ni i dag, og det er utelukkende positive tilbakemeldinger fra publikum. De har stor forståelse av hvorfor vi streiker og gir oss stor støtte for streiken.”

Også på Sortland opplever sjåførene støtte. Jan Eirik Coucheron, tillitsvalgt for Fellesforbundet i Boreal Buss Vesterålen forteller om støtte fra skoleelever og kun gode tilbakemeldinger når de har delt ut flyers om streiken. Han sier han håper på ei snarlig løsning, men er klar på at sjåførene ikke har tenkt å gi seg: “Jeg pleier å si at vi kan streike en dag lenger enn arbeidsgiverne orker.”

Til frifagbevegelse sier nestleder i Transportarbeiderforeningen Nord:

» På Melbu kom ferjemannskapene med kaffe og wienerbrød til de streikende bussjåførene»

I frifagbevegelse kan man også lese at de streikende opplever stor støtte tross streikens konsekvenser for busstrafikken.

Vi har tidligere skrevet om streiken her:

Tjen Folket Media støtter de streikende bussjåførene fullt ut. Lavtlønte arbeidere utsettes for mer press og undertrykking enn noen andre i samfunnet. Det er typisk at disse sees på som “samfunnskritiske” samtidig som de tilhører de yrkene med aller lavest lønn.