1

Oppdatert: Aksjoner for CPI (Maoist) og folkekrigen

Sist oppdatert 06.10.2020.

Den 21. september, var det 16 år siden stiftelseskongressen til Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) – CPI (Maoist). To partier forente seg til ett, geriljaarmeene deres ble slått sammen og man fikk et stort og sammenhengende belte av folkekrig i verdens nest mest folkerike land.

Tjen Folket Media har mottatt bilder fra Trondheim, Kristiansand og Oslo, der partiet og folkekrigen er blitt hedret med grafitti. Det er malt slagord malt i den østre og relativt proletariske delen av sentrale Trondheim, samt i en proletarisk bydel i Kristiansand der det også er malt flere hammer og sigder med stensiler.

Trondheim.
Trondheim.
Trondheim.
Trondheim
Kristiansand
Kristiansand.
Oslo

Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) – CPI (Maoist) – ble stiftet på en samlingskongress i 2004, da to partier forente seg under marxismen-leninismen-maoismen. De to partiene var Communist Party of India (Marxist–Leninist) People’s War (People’s War Group) og Maoist Communist Centre of India (MCCI). Begge de to partiene hadde sine røtter i CPI (M-L) som ble stiftet i 1969. Således kunne partiet i 2019 feire både en 15-årsdag og en 50-årsdag.

CPI (Maoist) leder folkekrigen i India, en av verdens fire folkekriger – aksen i verdensrevolusjonen. India er verdens nest mest folkerike land og således har den indiske revolusjonen en enorm betydning rett og slett i antallet folk den berører direkte. Tyngden av de indiske massene er enorm på jorda. Folkekrigen involverer allerede hundretusenvis av mennesker. Folkets geriljahær gjennomfører hele tiden væpna aksjoner. De revolusjonære masseorganisasjonene berører millioner.

Den fascistiske Modi-regjeringa i India fører en krig mot sitt eget folk, i kampen for å drukne revolusjonen i blod. De forfølger revolusjonære intellektuelle, og en rekke slike sitter i den gamle statens fangehull kun anklaget for å støtte eller være medlem av CPI (Maoist). Tusenvis av fattigbønder drepes og tortureres, og en rekke revolusjonære er utsatt for likvidasjoner som falskt framstilles som “skuddvekslinger”. Perus Kommunistiske Parti har konstatert at reaksjonen ikke kan drukne revolusjonen i blod, da blodet irrigerer revolusjonen istedet. Martyrene maner stadig nye revolusjonære til å ta opp kampen og løfte fanen etter de som faller. Det er umulig for reaksjonen å stanse folkekrigen i India, som har pågått gjennom flere tiår og som vil føres til seier under maoismens fane.

Et borgerlig anslag og kart over de mest aktive områdene i folkekrigen ser slik ut, men det må understrekes at dette på ingen måte er et nøyaktig eller sikkert overblikk:

Kilde for kartet:

Current Extent of Red Corridor and Trends in LWE in India