1

Tyrkia: To nye TIKKO-kombattanter udødeliggjort


Av redaksjonen for Tjen Folket Media


Kamerat Özgür og kamerat Asmin er to nye martyrer i folkekrigen i Tyrkia. De var begge ledende kombattanter i TIKKO, Özgür var kommandant i TIKKO og medlem av TKP/ML. Dermed har våre tyrkiske kamerater mistet fire stridende på omtrent en måned, og vi oppfordrer innstendig våre lesere til å intensivere solidariteten med den tyrkiske revolusjonen.

Tyrkias Kommunistiske Parti/Marxist-Leninistene (TKP/ML) skriver i en uttalelse at den fascistiske tyrkiske staten utførte en bombekampanje den 1. til 4. oktober med droner, F-16 jagerfly og helikoptre, hvor kamerat Özgür og kamerat Asmin ble udødeliggjort.

Ifølge familien til kamerat Asmin har de fascistiske styrkene halshugget kamerat Özgür og kamerat Asmin. Tjen Folket Media fordømmer denne brutale likskjendingen og vi sender våre varmeste tanker til den revolusjonære bevegelsen i Tyrkia, og til de etterlatte etter kameratene Özgür og Asmin.

Tyrkiske kamerater har sendt ut et opprop for et offentlig møte i Strasbourg i morgen 10. oktober, for å eksponere det tyrkiske fascistiske diktaturets krigsforbrytelser og skjending av kroppene til døde stridende.

Fortsatt en måned etter at kameratene Nubar og Rosa ble udødeliggjort, nekter den fascistiske tyrkiske staten å levere kroppene til de avdøde tilbake til deres familier slik at de kan begraves. Slik bruker fasciststaten til Erdogan, USAs lakei, de mest primitive og brutale metoder for å utøve svart terror mot de tyrkiske massene, hovedsakelig den revolusjonære bevegelsen.

Tjen Folket Media oppfordrer alle våre lesere til å yte all mulig støtte og internasjonal solidaritet med TKP/ML, med TIKKO-kombattantene og med folkekrigen de fører, og til å fordømme og bidra til å stille det tyrkiske fascistiske diktaturet til ansvar for dets avskyelige og barbariske forbrytelser.

Tyrkia er et NATO-land som kjøper våpensystemer fra Norge. Norsk teknologi kan ha blitt brukt i bombekampanjene mot de revolusjonære kombattantene. Det hviler et særlig ansvar på norske revolusjonære, i å vise iherdig solidaritet med den tyrkiske revolusjonære bevegelsen.

TKP/ML er fortroppen for den tyrkiske revolusjonen, for proletariatet, bøndene og for alle undertrykte nasjonaliteter i Tyrkia. Partiet erklærer at martyrenes blod vil vanne revolusjonen, at folkekrigen vil intensiveres, at den revolusjonære kampen vil fortsette med uforminsket kraft. Allerede er det gjennomført aksjoner i Tyrkias hovedstad som viser denne viljen. I Europa er det avholdt offentlige minnesmøter i titalls byer for kameratene Rosa og Nubar, møter som har samlet hundrevis eller kanskje tusenvis av kamerater, aktivister og sympatisører.

Folkekrigen i Tyrkia er en av verdens fire folkekriger. De utgjør sammen aksen i verdensrevolusjonen. Tyrkia er en bro mellom Europa og Asia, og med sine 80 millioner innbyggere, samt millioner av tyrkere og kurdere fra Tyrkia i Europa, har landet en svært stor betydning. Det har også en av de sterkeste og hardest kjempende revolusjonære bevegelsene og tradisjonene i verden.

Den revolusjonære bevegelsen i Tyrkia, og særlig det tyrkiske proletariatets eget parti; TKP/ML, må ha en særskilt stor plass i revolusjonæres bevissthet og hjerte.

Leve folkekrigen i Tyrkia!
Martyrene lever for alltid videre i kampen!
Heder og ære til kameratene Nubar, Rosa, Özgür og Asmin!
Stans norsk våpeneksport til Tyrkia!
Død over den tyrkiske fascistiske staten!
Leve TKP/ML og TIKKO!

Ali Kemal Yılmaz (Özgür)

Gökçe Kurban (Asmin)