1

Ny-Caledonia: Ingen selvstendighet gjennom valg

Søndag 4. oktober stemte innbyggerne i Ny-Caledonia over et forslag om løsrivelse. Dette var andre gang en slik avstemming fant sted, og nei-siden, altså for fortsatt status som fransk koloni, vant en knepen seier. Øygruppa i Stillehavet fortsetter dermed som direkte styrt av Frankrike.

Ny-Caledonia ligger mellom Australia og Fiji, ble kolonisert av Frankrike i 1853 og det bor nå 270.000 mennesker der. Av disse tilhører litt under 40 prosent urbefolkninga på øygruppa, kanakene. Det store flertallet av innbyggerne har bakgrunn fra Frankrike eller andre land. Dette har så klart vært en bevisst politikk fra kolonimakta, slik det har vært vanlig mange steder for å sikre kontroll.

Ny-Caledonia er et eksempel på Frankrikes store utbredelse som imperialist. Landet var en av verdens største kolonimakter, og har den dag i dag direkte besittelser verden rundt (se kart nedenfor). Ny-Caledonia ble brukt som base av franske, yankee- og britiske styrker under 2. verdenskrig, og er i dag gjenstand for avtaler og forbindelser mellom Frankrike og Australia. Frankrikes stillehavsflåte har sin viktigste base i Ny-Caledonia, og det er også andre militærbaser på øygruppa. De har også store nikkelforekomster, et mineral som er nødvendig i produksjonen av mye elektronikk. Øygruppa er dermed både militært, politisk og økonomisk strategisk viktig for Frankrike.

Frankrikes kolonibesittelser i verden i dag.

Offisielt stemte 53,26 prosent mot løsrivelse. President Macron uttrykte sin glede over dette i en tale fra Élysée-palasset. De som stemte slik er hovedsakelig folk med opphav i, eller født i, Europa. Det er særlig urfolket kanakene som krever selvstendighet, men de utgjør som sagt under 40 prosent av innbyggerne. 

FN regner Ny-Caledonia som en koloni som bør avkoloniseres, da de inkluderes i FNs liste over 17 “ikke-selvstyrte territorier”. Oppslutningen om selvstendighet har vokst siden forrige avstemming i 2018, da rundt 56 prosent offisielt stemte for å forbli fransk.

På 1980-tallet tok kampen for selvstendighet en voldelig vending, og det var flere kamphandlinger fra kanaker mot kolonimakta. Det er slik motstand folkeavstemningene vil kneble og føre inn i former som lar seg kontrollere av fransk imperialisme.

På den andre siden må man ikke tro at en formell uavhengighet vil løsrive landet fra imperialismen. Som vi ser over hele verden er gamle kolonier fortsatt halvkolonier under sine gamle herskere. Slik Mali fortsatt er det for Frankrike. Virkelig selvstendighet kan bare vinnes gjennom revolusjon, og ikke gjennom valg administrert av borgerskapet.

Referanser

2020 New Caledonian independence referendum

Scotland, Catalonia and… New Caledonia: Pacific archipelago is Europe’s hottest independence battle

New Caledonia rejects independence from France

New Caledonia referendum: South Pacific territory rejects independence from France