1

Politiets rasisme, bare et imageproblem?

Sjøl om det brukes dobbelt så mye hasj på vestkanten, er det tre ganger så mange anmeldelser på østkanten. Når man ser på hvem som stoppes av Oslo-politiet, kommer etatens rasisme tydelig fram. 

Utrop skriver at ungdom med norskfødte foreldre er de som bruker mest hasj. Likevel tar politiet flest på østkanten. En undersøkelse gjort av Ungdata i 2018 viser at dobbelt så mange ungdom på Frogner og Ullern som på Stovner og Alna har brukt hasj, og at økninga har vært større blant de med norskfødte foreldre enn de med innvandrerforeldre, og at den er sterkest blant ungdom fra høyere sosiale lag.

Temaet var oppe i en debatt i regi av RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) 13. oktober. En politibetjent som deltok i debatten viste stor interesse for å gjøre noe med politiets rasistiske image, men prøvde heller ikke å skjule at intensjonen verken var av rettslig eller moralsk karakter, men rent kalkulerende for å øke samarbeidsviljen og få flere informanter: 

“Mange av dem jeg jobber med i dag, har en annen hudfarge. Politiet er avhengig av tillit. Det er ikke så farlig om ‘tante Olga’ i Holmenkollen ikke liker politiet, for hun har ikke så mye å fortelle oss uansett. Men det er viktig at ‘Omar’ på Holmlia stoler på oss. Vi i politiet må ta hensyn til hvordan vi oppfører oss overfor ham, vennene og familien hans i miljøet han bor i. Politiet har så mye makt, hvordan vi oppfører oss betyr mye for hvordan Omar ser på oss og hva han vil fortelle.”

Dette er nok et eksempel på hvordan politiet ser på hudfarge når de prioriterer hvem de stopper. I en rapport fra Antirasistisk Senter i 2017 kan vi lese av tabellen at 12 prosent av de spurte utenlandsfødte opplevde å bli stoppa i tilfeldige kontroller flere ganger i måneden. For de med begge foreldrene født i Norge svarte bare 2,6 prosent det samme, som vi kan se av tabellen hentet fra rapporten:

Kort oppsummert kommer det fram at politiet diskriminerer både i hvem som stoppes “tilfeldig” på gata, og i hvilke deler av Oslo de er mest aktive. Om narkotika var mer utbredt i øst enn i vest, hadde politiets prioritering av øst foran vest i det minste hatt et minimum av rasjonell motivering, men når tallene viser at det ikke er slik, må det ligge en strukturell skjevhet til grunn. For politiet blir klasse og hudfarge viktigere enn faktisk kriminalitet. 

Som vi ser av uttalelsen i RIO-debatten så har ikke politiet noen interesse av å endre dette. Det er bare oppfatningen av dette de vil endre. Det er ikke viktig for dem om de utøver rasisme, men de vil ikke oppfattes som rasister, for da blir det vanskeligere å finne angivere. For politiet blir dermed rasismen bare et imageproblem. For de som kontrolleres og trakasseres vil problemet framstå annerledes…