1

Sverige: Mindre naziaktivitet, flere nazihus

Den borgerlig-liberale foreningen Expo skriver i sin årsrapport om svenske fascistgrupper at det har vært en stor nedgang i den fascistiske utadretta aktivismen i 2019. De peker også på en tendens mot at fascistene etablerer seg med egne lokaler.

Nazistiska grupper mindre aktiva

Metoden til Expo er ikke helt til å stole på, da de i stor grad baserer seg på nazistenes egen rapportering, for eksempel nazistiske Nordfronts “kamprapporter”. På den andre siden er det ingenting som tyder på at nazistene har endret sin egen rapporteringsmåte i 2019. 

Det enorme fallet i målt aktivisme skyldes nesten utelukkende splittelsen i “Den nordiske motstandsbevegelsen” våren 2019. Den gamle ledere Klas Lund og hans fraksjon forsøkte å overta ledelsen i gruppa. Da dette mislyktes gikk de ut og stiftet “Nordisk Styrke”. Disse har siden ikke rapportert om noe utadretta aktivitet, men har skaffet et lokale (et nedlagt og forfallet forsamlingshus på bygda) som de pusser opp.

Rapporten nevner også “Svenskarnas hus”, et forsamlingslokale drevet av nazister med lang fartstid i forskjellige grupper. Også dette ligger et stykke unna de største byene. Fascistgruppa “Alternativ för Sverige” har også etablert seg i et eget lokale. 

Denne utviklingen representerer en strategi som svenske nazister har forsøkt å anvende over lengre tid: Å bygge opp organisasjonene og miljøene i “distriktene” og dermed lengre unna storbyene og de sterkeste antifascistiske gruppene, samt å basere seg tungt på interne arrangementer og kultur med mål om å bygge “mothegemoni” – gjerne inspirert av den såkalt “identitære” bevegelsen.