1

Nye klassiske verker den siste uka

TFM oppdateres stadig med nye tekster i vårt arkiv av klassiske tekster. Per nå har arkivet over 150 klassiske verker hovedsakelig av Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao og Gonzalo. I en tid framover vil vi oppdatere vår seksjon med klassiske tekster flere ganger i uka, og oppsummere ukas tekster fast hver fredag.

De klassiske tekstene finner du her:

Denne uka har vi begynt å legge ut tekster i fra Mao Tsetung Verker i utvalg, bind 1. Tekstene i dette verket tar for seg perioden med den første revolusjonære borgerkrigen og perioden med den andre revolusjonære borgerkrigen i Kina. 

Siden forrige fredag har vi lagt ut følgende tekster: 

Formann Mao Zedong

Rapport fra en undersøkelse av bondebevegelsen i Hunan, av Mao Zedong.

Holdningene og tankene formann Mao argumenterer mot i denne teksten, likner standpunkt man finner i den offentlige debatten om motstanden mot fascistene i SIAN i dag. Mao peker særlig på hvordan mange fra middelklassen, også temmelig revolusjonære folk, blir svært påvirket av propagandaen og hetsen mot opprøret. 

Boka beskriver teksten slik:

Denne artikkelen blei skrevet som svar på den smålige kritikken som folk både innafor og utafor partiet på den tida retta mot den revolusjonære kampen bøndene førte. Kamerat Mao Zedong var i Hunan-provinsen i trettito dager og gjorde undersøkelser, og han skreiv denne rapporten for å svare på kritikken. Høyreopportunistene i partiet, som var leda av Chen Duxiu, ville ikke godta synspunktene hans, og holdt fast på de feilaktige ideene sine. Hovedfeilen deres var at de ikke torde støtte de store revolusjonære kampene til bøndene som hadde brutt fram eller var i ferd med å bryte fram, fordi de var skremt av de reaksjonære strømningene i Kuomintang. For å komme Kuomintang i møte, var de villige til å svike bøndene, som var de viktigste forbundsfellene i revolusjonen. På den måten lot de arbeiderklassen og kommunistpartiet stå aleine og uten hjelp. Det var i hovedsak fordi Kuomintang var i stand til å utnytte denne svakheten innafor kommunistpartiet at det torde svike revolusjonen, sette i verk «partiutrenskinga» og begynne krig mot folket sommeren 1927.

Legg vekt på økonomisk arbeid, av Mao Zedong.

“Denne talen blei holdt på konferansen om økonomisk oppbygging i august 1933, der representanter for sytten fylker i Sør-Jiangxi var til stede.”