1

Røde salutter til kamerat Srjana

Opprinnelig publisert i det revolusjonære tidsskriftet People’s March 3. oktober 2020.

Oversatt til norsk av en bidragsyter for TFM.


Røde salutter til kamerat Srjana – en førstegenerasjons revolusjonær

Kamerat Srjana ble martyr etter en trefning med fiendens styrker i Gadchiroli-distriktet i Maharashtra 2. mai 2020.

Kamerat Srjana ga sitt liv i modig kamp mot en C-60-kommandostyrke som omringet troppen hennes i skogen ved landsbyen Seenbhatti i Etapalli taluk, i Gadchiroli-distriktet i Maharashtra den 2. mai 2020. Kamerat Srjana er en av kameratene som har vært med lengst i partiet.

Kamerat Srjana ble født i en middelklassefamilie i Arky-klanen i landsbyen Gopanur i Bhamragarh tehsil i Gadchiroli-distriktet i Maharashtra. Foreldrene ga henne navnet Janin. Hun har en yngre søster og en eldre bror. Kamerat Srjana deltok i jordbruksarbeid sammen med familien helt siden barndommen. Da kamerat Srjan blei ungdom, gifta foreldre henne vekk til en fetter. Ekteskapet var mot hennes vilje, så hun stakk av fra sine svigerforeldres hus. Ektemannen og svigerforeldrene tok henne tilbake. Andre gangen klarte hun å flykte og startet et liv for seg selv i en annen landsby med hjelp fra slektninger. 

På den tida da den revolusjonære bevegelsen tok seg inn i området, kom kamerat Srjana i kontakt med kadre fra det revolusjonære partiet. Hun ble først medlem av Krantikari Adivasi Mahila Sangathan (KAMS). Hun forstod veien for kvinners frigjøring fra sin aktivitet i organisasjonen. Hennes økte bevissthet gjorde at hun sommeren 1988 sluttet seg til den revolusjonære bevegelsen. Først jobbet hun i Bhamragarh, et område i Gadchiroli-distriktet. Hun ble senere sendt til Perimili hvor hun blei kjent under navnet Chinnakka. I 1991 ble hun overført til Nord-Gadchiroli-divisjonen i dagens Tipragarh.

Kamerat Srjana var en standhaftig kommunist. Midt under alvorlige offensiver fra fienden sto hun urokkelig. 1991-94 var en utfordrende tid for bevegelsen i distriktet. Regjeringa i  Maharashtra startet en offensiv på flere fronter mot den revolusjonære bevegelsen og dens økende støtte blant stammebefolkningen. De utformet en ‘spesialplan’ i 1991 for undertrykkelse av bevegelsen. De utførte flere typer reformer. De dannet en særegen C-60-kommandostyrke i distriktet i 1992. Kamerat Srjana sto urokkelig med folket og kjempet ubønnhørlig for å bevare bevegelsen på et tidspunkt hvor anti-folkelige styrker og informanter, i tillegg til politistyrker, særlig i Tipragarh området, utførte storskala leteaksjoner i forsøk på å eliminere troppen hennes og å finne ut hvor partiets midler ble oppbevart i skogen.

Lederne av noen få tropper i bevegelsen var ikke i stand til å takle angrepene, sluttet seg til fienden og forsøkte å svekke de revolusjonære. Kamerat Srjana hadde en aktiv rolle i å eksponere deres reaksjonære gjerninger blant folket.

Kamerat Srjana sluttet seg til den første troppen som partiet dannet i 1995 i prosessen for å avansere bevegelsen opp til et høyere nivå. Hun fikk god erfaring på det militære området etter å ha jobbet i tre år for troppen. Hun fikk erfaring fra en rekke bakholdsangrep hvor fiendens styrker ble utslettet. Hun kjempet tilbake mot fienden gjennom nærmere 30 trefninger gjennom hennes lange revolusjonære liv. I trefningen hvor hun ble martyr kjempet hun på likefot med fienden og døde heroisk for å beskytte sine elskede kadre.

I 1998 ble hun overført til massearbeid på grunn av bevegelsens behov, og ble en del av Kasansur AC. Siden da jobbet hun blant folket i området i nesten 22 år. Hun ble valgt inn i Divisjonskomiteen i 2004. Da bevegelsen i Gadchiroli utviklet seg til to divisjoner i 2006, ble kamerat Srjana en del av Nord-Gadchiroli-divisjonen. Hun utdannet, mobiliserte og organiserte folk i de revolusjonære massebevegelsene, revolusjonære folkekomiteene og Folkets Geriljafrigjøringshær. Martyren kamerat Ranita, som påførte C-60-mennene et hardt slag før hun døde en heroisk død, samt mange andre martyrer og aktivister, var trent av Srjana.

Kamerat Srjana ble medlem av Regionalkomiteen (RC) i 2009. Hun ble en del av den Forente kommandoen dannet i 2013 som koordinerte organisatorisk og militært arbeid, og fikk god erfaring i massearbeid og militærarbeid. 

Kamerat Srjana lærte å lese og skrive først etter hun ble med i partiet. Hennes subjektive innsats førte henne til en ledende rolle i bevegelsen for RCM. Kamerat Srjana diskuterte mange komplekse problemer i bevegelsen som skulle løses av komiteen hennes. Hun la dem fram for partiforumer og tok del i kollektive løsninger. Hun identifiserte og avslørte problemet med infiltrasjon som kom frem i divisjonen og utviste strålende initiativ for å beskytte partiet.

Kamerat Srjana, som trådte opp bevegelsens sti for å bekjempe patriarkatet i samfunnet, jobbet også en stund i Kvinnenes underkomité.

Kamerat Srjana var en førstegenerasjons revolusjonær som høstet enorm erfaring i den enorme tilliten til partiet, Folkets Geriljafrigjøringshær, kadrer og alle sektorer i bevegelsen, de revolusjonære masseorganisasjonene og folk. Medlemmer av forskjellige partikomiteer, Folkets Geriljafrigjøringshær, de revolusjonære masseorganisasjonene og de revolusjonære folkekomiteene har lovet å løfte fram idealene til Kamerat Srjana.

Røde hyllester til kamerat Srjana.