1

Ecuador: Fortsett solidaritetskampanjen for mapuchefolket!

Skrevet av FDLP-EC (Forsvarsfronten for folkets kamp i Ecuador), 29. september 2020.

Oversatt av en bidragsyter for Tjen Folket Media.


Kampen til arbeiderklassen, fattigbøndene og de andre av landets undertrykte kan ikke oppfattes utenfor konteksten av den internasjonale arbeiderklassen og verdens undertrykkedes frihetskamp. Med det perspektivet vil Forsvarsfronten for folkets kamp i Ecuador, fattigbøndenes komiteer og andre likesinnede organisasjoner fortsette støttekampanjen for mapuchefolkets kamp for rett til jord, til de briljante kampdagene som tar sted til tross for de vanskelige kårene mapucheaktivister står i, mange er arrestert og fengslet i den gamle chilenske landeier- og byråkratstatens fangehuler.

Ecuadors kommunister, bondemassene og alle som dedikerer seg til den nydemokratiske revolusjonen, forlenger en broderlig, revolusjonær og internasjonalistisk salutt til Chiles fattigbønder, først og fremst til mapuchefolket, som den dag i dag har blitt den ledende styrken i kampen om land og den revolusjonære omformingen av det gamle samfunnet.

FRIHET TIL MAPUCHEAKTIVISTER FENGSLET UNDER DEN GAMLE CHILENSKE STATEN!

LEVE DE CHILENSKE FATTIGBØNDENES KAMP FOR LAND OG LANDRETTIGHETER!