1

Nordområdene: Arbeiderpartiet krever mer opprustning

Arbeiderpartiet ligger fortsatt an til å overta statsministeren etter valget høsten 2021. Både SV og Rødt har lenge garantert sin støtte til dem. Nå viser partiet igjen hvor iherdige de støtter militariseringen av den norske staten, og hvordan de såkalte “fredspartiene” vil bli støttepartier for krig.

Arbeiderpartiet stiller krav i forhandlingene om langtidsplanen for det norske forsvaret, om at regjeringen må øke antall ansatte med 500 i 2021. De kritiserer planen for å være altfor defensiv, og de vil utnytte pandemien til å rekruttere til forsvaret. Forsvarspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt sier til NRK:

“Vi har nå en unik mulighet til å rekruttere folk i ulike bransjer som har mista jobben, mange av dem har jobba i Forsvaret før, nå kan de få jobbe i Forsvaret igjen.”

Illustrasjonsmateriell fra NATO-øvelse.

Forøvrig støtter Arbeiderpartiet regjeringens militære samarbeidsavtale med Jordan, som TFM tidligere har skrevet om, men utover det vil de satse enda mer på forsvarets “tilstedeværelse” i Nord-Norge. 

Blant strateger i forsvaret og staten ser man Norges strategiske stilling som hovedsakelig preget av to forhold: Posisjonen som kyststat mot de økonomisk og militært viktige nordlige havområdene og beliggenheten som nærmeste nabo til Russland og det russiske forsvarets viktigste basekompleks som ligger på Kolahalvøya. 

Jacob Børresen, pensjonert offiser og seniorkonsulent innen fagområdene militærteori, forsvars- og sikkerhetspolitikk og strategi, skriver for nettstedet Strategem at det er disse to forholdene som definerer Norges strategiske stilling, og at det sistnevnte av de to betyr at Norge befinner seg i en strategisk utsatt posisjon, i spenningsfeltet mellom USA og Russland. Børresen nevner også at havområdene Norge rår over har gjort landet til verdens tiende største eksportøren av olje, den tredje største eksportøren av gass, og den nest største eksportøren av sjømat.

Arbeiderpartiets Huitfeldt sier videre til NRK:

“Det er jo Nord-Norge som er vårt viktigste strategiske område og dermed må vi ha mer av ledelsen for Forsvaret plassert i nord. Når vi øker antallet ansatte må også flere ansatte være plassert der.”

Forhandlingene i Stortinget om den nye langtidsplanen for Forsvaret skal etter planen være ferdig 17. november. Det er forventet et bredt forlik som vil legge rammene for årene som kommer. Slik vil SV og Rødt bli støttepartier for den norske imperialistiske militarismen, når de hjelper Støre og Ap til regjeringsmakt, om styrkeforholdet på målingene de siste årene holder omtrentlig fram til valgdagen.

Referanser

Krever økt forsvar i nord og 500 flere ansatte neste år

Krever flere hundre millioner ekstra til forsvarsbudsjettet

Norges strategiske stilling