1

Aktiviteter den siste uka

Tjen Folket Media har den siste uka fått sendt inn bilder fra aktiviteter rundt om i landet. I Oslo og Trondheim har det blitt utført solidaritetsaksjoner for de falne martyrene i folkekrigen i Tyrkia. I Bergen og Oslo har det blitt utført solidaritetsaksjoner med arbeiderne på Hurtigruten. I Stavanger har aktivister hengt opp plakter fra Kampkomiteen om folks rettigheter mot politiet. Kampkomiteen i Kristiansand har hengt opp plakater og klistremerker flere steder på Sørlandet. Og på Kampkomiteens nettside kom det nylig en rapport fra ei solidaritetsmarkering for abortrettigheter i Polen.

Oslo

Mandag 26. oktober blei det utført en solidaritetsaksjon til støtte for arbeiderne i Hurtigruten, utenfor Hurtigrutens hovedkontor i Oslo. Hvor det blei klistra opp en plakat opp på hovedinngangen og holdt en appell.

Lørdag 29 oktober har det blitt utført en aksjon i solidaritet med TKP/ML.

Bergen

Lørdag 31. oktober har det blitt utført en bannerdropp ved festningskaien i Bergen i solidaritet med arbeiderne på Hurtigruten, med slagordet  “Solidaritet med arbeiderne på hurtigruten – kjemp og gjør motstand”.

Trondheim 

Det er satt opp plakater i den østre delen av sentrale Trondheim, i hovedsakelig arbeidertette nabolag, som lyser heder og ære over de fire falne martyrene Nubar, Özgür, Rosa og Asmin fra TKP/ML og TIKKO.

Kampkomiteen melder på sine nettsider om ei solidaritetsmarkering for abortrettigheter i Polen. De skriver på sin nettside “Laurdag 31. oktober var det demonstrasjon i Trondheim mot innstrammingane av abortlovene i Polen. Retten til sjølvbestemt abort er alt fjerna, og med dei siste innskrenkingane blir abort umogleg. Appellantane, nokre knytt til parti og kvinneorganisasjonar, andre som snakka som privatpersonar fordømte regimet og dei katolske biskopane som feira dei nye lovene.”

Stavanger

Det er hengt opp plakater fra Kampkomiteen om folks rettigheter mot politiet i bydelen Tjensvoll og utenfor Stavanger Katedralskole.

De 6 første bildene er fra Tjensvoll og de 3 siste utenfor skolen.

Kristiansand 

Kampkomiteen har hengt opp plakater og klistremerker i Arendal, Vennesla, Drangedal, Lillesand, Grimstad, Søgne og Kristiansand.