1

India: 25 informanter henretta av PLGA

Gerilja gjennomfører utrenskninger og henretter 25 hemmelige agenter

Av Carlos Oliveria, publisert av A Nova Democracia 19. oktober.

Ifølge en uttalelse fra talsmannen for Indias Kommunistiske Parti (Maoistene) sin sonale spesialkomité i Dandakaranya, kamerat Vikalp, henrettet Folkets Geriljafrigjøringshær (PLGA) 25 personer, inkludert partimedlemmer, som ble avslørt som spioner og politiinformanter i staten fra Chhattisgarh.

I uttalelsen uttalte kamerat Vikalp at alle de henrettede var hemmelige agenter og politiinformanter, plantet i geriljaen av politimestere i Bastar-fjellkjeden: Politiinspektør for Bastar-fjellkjeden, Sundarraj P., og politioverbetjent for Bijapur, Kamalochan Kashyap.

I alt ble 17 hemmelige agenter og åtte informanter henrettet. De ble dømt av en folkedomstol etter etterforskning som avslørte deres anti-folkelige aktiviteter.

Under etterforskningen ble det også bevist at Modium Vijja, et medlem av divisjonskomiteen, hadde jobbet for politiet i to år. Han var en av lederne i Bijapur-området. Det ble bekreftet at hensikten var å undergrave partiets sentrale ledelse. Forræderen varslet også politiet om fire viktige møter. Ifølge uttalelsen jobbet Vijja sammen med Gopi, en annen tidligere områdesjef, som byttet side og var under politibeskyttelse.

Vikalp sa i uttalelsen at informantene og de hemmelige agentene mottok penger fra politiet, og at de hadde som mål å drepe lokale ledere og prøve å flykte uten å bli tatt. Forræderne ble også beskyldt for å ha begått grusomheter mot kvinner og barn for å undergrave PLGAs moral.

Den maoistiske lederen beskyldte også distriktets reservegarde (DRG) for å plyndre landsbyer, arrestere uskyldige unge mennesker og tvinge dem til å jobbe for politiet. Ifølge ham kommer ordrene om slike handlinger fra generalinspektøren i Bastar og overbetjentene i distriktene Bijapur, Dantewada og Sukma.

Etter å ha fått vite om politibetjentenes død og ødeleggelse av baser og brakker, innvolverte generalinspektør Sundarraj og overbetjentene i distriktene seg i å først spre en løgnkampanje mot CPI (Maoist) og deretter legge miner på grensen mellom delstatene Telangana og Chhattisgarh. Politimennene både plantet og gravde opp miner selv, for å kunne skylde på maoistene hvis noen sivile skulle utsettes for en ulykke. Åtte revolusjonære krigere døde på grunn av minene.

Den maoistiske talsmannen sa også at Operasjon «Samadhan» igangsatt av de sentrale og delstatlige regjeringene for å plyndre og utnytte Chhattisgarhs naturlige rikdom og bekjempe maoister, var en fiasko, og at med den mislyktes også de indiske reaksjonæres plan om å eliminere CPI (Maoist) og PLGA innen 2022. Den indiske fascistregjeringen har bestemt seg for å intensivere kampen mot CPI (Maoist). 

Kamerat Vikalp avsluttet erklæringen med å oppfordre studenter, intellektuelle, arbeidere og bønder til å kjempe mot grusomhetene til de indiske herskende klassene (storborgerskapet og grunneiere, imperialismens tjenere, hovedsakelig yankee-imperialismen) og politiet.